Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: En så annorlunda sak med skolan •• One thing so different with school

I livet, hela livet, är uppmuntran och stöd - att hitta förmågor, kunskap mm hos andra - en underbar drivkraft, hjälp, tröst mm, som gör att den som får det, lyckas bättre, kommer längre, vill fortsätta... Från att man tar sina första försök till kommunikation med omgivningen efter födseln, genom att lära sig gå, springa, cykla, till att klara av och bemästra ålderdomens krämpor och tillkortakommanden.

MEN, på en plats i livet är det inte så: I skolan. Där fungerar livet nästan tvärtom. Det går ut på att hitta brister hos barnen, bristande förmågor, kunskap, för att på så sätt se vad man behöver göra för "insatser" för att barnen ska komma upp till en viss "norm" som bestäms långt från barnet och föräldrarna.

••

In life, through all of life, encouragement and support - to find abilities, knowledge, etc. in others - is a wonderful driving force, help, comfort, etc, that enables the one who gets it, to succeed, get further, want to continue... From when one makes his first attempts to communicate to the world around him after birth, through learning to walk, run, bicycle, to managing the shortcomings that come with with old age.

BUT, in one place in life, it is not this way: In school. There, life works almost opposite. The goal there, is to find shortcomings and lacks in the children, lack of knowledge, abilities, in order to evaluate which "programs" are necessary for the children, so they reach a certain "norm", that is decided far away from the child and its parents.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: En så annorlunda sak med skolan •• One thing so different with school

Det är väl snarare så att skolan skapar brister hos barnen. Genom att framställa intressanta ämnen på ett tråkigt sätt sjunker motivationen för ämnet till noll. Eleverna närvarar fysikt men inte mentalt. Det innebär att skolan får den fantastiska möjligheten att ge massor med elever dåliga betyg så att samhället kan få sina städare och sopgubbar!   (ok, lite extremt synsätt, men det stämmer ganska bra) De  brister som går att hitta hos barnen är olika förklädnader det som skolan själv skapat: Mental frånvaro hos eleverna.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: En så annorlunda sak med skolan •• One thing so different with school

Kanske inte vill stödja denna skarpa kritik mot skolan. Men har nyligen hittat böcker i kemi, biologi och fysik som är fantastiska, och är mest irriterat över att vi inte har hittat dem förrän nu. De är för sjunde klass och så detaljerade och med ett så enkelt språk att de skulle passa mycket lägre klasser. Innan har vi arbetat med samma ämnen, men så enkelt förklarat att vi har fått hitta ytterligare information i uppslagsverk och på internet för att göra det hela intressant, och så kom hela guldgruvan i bokform för sjunde klass. Vad mycket arbete vi har haft i onödan med att söka själv. Lite idiotförklarande av yngre barn, kan jag tycka, eftersom språket är så oerhört enkelt i dessa böcker vi nu har hittat. Det finns många barn i femte klass som skulle ha nytta av dem. Innan sjunde klass har säkert många barn tröttnat av den knapphändiga informationen de har fått i vissa ämnen i lägre klasser. Böckerna tillhör serien Spektrum och hittas på www.liber.se.

Vi är ganska säkra på att det är en fördel för oss hemundervisare att vi kan ta till vara barnets intresse medan det ännu är färskt, eftersom vi inte undervisar en skara på 20, men ett eller några barn på samma gång. Då blir inte kunskapen tråkig, eftersom vi alltid undervisar på den nivån vårt barn ligger. Vi läser nu sjunde klass med vår flicka som är inskriven i fjärde klass. Är hon specielt smart? Vi tror egentligen inte det, det vore nog möjligt med de flesta barn om man började att ta tillvara deras intressen i god tid och i full utsträckning. Och inte behövde fylla skoltiden med så mycket värdegrund och problemlösning. Värdegrund undervisar vi också, men det kallar vi fostran, inte skola.

Re: En så annorlunda sak med skolan •• One thing so different with school

Värdegrund och problemlösning? Det har jag inästan inte sätt ett spår av under hela min skoltid.
Mera problemlösning så hadde jag blivit lycklig...

Men annars håller jag med helt och fullt! Skolan understimulerar eleverna. G-elever skapas... de finns inte där från början. Bra läromatrial finns, men det är upp till läraren att använda materialet på ett bra sätt.