Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Vite för skolk

Från SvD:

Publicerat 8 juni 2006 02:04

Vite för sons skolk

En 35-årig ensamstående mamma i Piteå måste betala ett vite på 500 kronor för varje vecka som hennes son inte går till skolan.

Beslutet har fattats av barn- och utbildningsnämnden med stöd av skollagen.

- Jag gör allt för att få min son att gå i skolan, skriver mamman till länsrätten, och begär att beslutet ska rivas upp.

Mamman är arbetslös och vill hellre lägga sin energi på att försöka få sina båda söner att gå i skolan än att betala böter, skriver Norrländska Socialdemokraten.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Vite för skolk

På den skola vi tillhör blev just föräldrar till ungar som skolkar tvungna att betala 5000:- om det var en ensamstående förälder och 10000:- om man är två, om inte barnen kom tillbaka till skolan.
Det gäller givetvis inte småskolk utan barnen har inte varit i skolan mer än någon dag/termin.
Vet inte om jag tycker det är rätt väg att gå... Föräldrar som arbetar kan ju inte följa sina tonåringar till skolan och sedan sitta med dom hela dagen för att se att dom närvarar... Måste ju finnas någon annan lösning...

Re: Vite för skolk

et typexempel på att föräldrar är ansvariga för sina barns fostran när det går snätt, lite intressant eftersom rektor som vi har kontakt med förklarade även i ett brev till oss att de, skolan, är ansvariga för fostran av barn. De ifrågasatte att vi alls kunde fostra vår dotter. Det är nu nästan fyra år sen, de har nu tystnat. Men när föräldrars fostran inte fungerar, då tycker visst iallafall skolan att det var föräldrarna som var ansvariga att fostra barnen.  Då hade skolan inte med det misslyckandet att göra. Annars skulle det väl vara deras skola som skulle betala vite för att att de inte lyckas med att fostra sina elever att komma till skolan, eller hur?

Annars tycker jag att det är bra att få det svart på vitt att föräldrar är ansvariga för sina barns fostran, och vite är inte främmande för mig. Annars får väl föräldrarna ansöka om hemundervisning och visa att de tar något ansvar. Nu verkar de mest ha trott på skolan när de intygade att lugn bara, vi tar god hand om era barns fostran. Dessa föräldrar fattar nog ingenting, nu, när skolan sviker sitt löfte.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Vite för skolk

Önskar vi hade en annan lag i Sverige än just skolplikt.
Vad jag vet så har man inte skolplikt i Finland och där verkar skolor fungera bättre.

Att omyndiga personer måste tvingas av sina föräldrar att följa en lag är något absurt.
Varför kan inte utbildning och skola vara en rättighet som alla har tillgång till gratis från /eller mellan en viss ålder.
Varför behövs denna tvång ?
Än är det inte dagisplikt i Sverige , än är det inte skolplikt för 6-åringar i förskoleklass, men många nyttjar både dagis och förskoleklass.
Även om skolan skulle var frivillig skulle säkert många gå dit.
Om skolan vore frivillig, då kanske skolor skulle anstränga sig för att locka både elever och föräldrar."Rätten till utbildning för skolpliktig elev"
http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/617 … 55D6CFA9AE


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Vite för skolk

Skolverket tolkar Skol-lagen och skol-plikten så här (i Ritas länk ovan):

Skollagen anger en ovillkorlig rätt för alla barn med vanlig skolplikt att få tillgång till utbildning. För att inga barn skall gå miste om denna rättighet innehåller skollagen bestämmelser om dels en skyldighet för kommunerna att tillse att alla barn får föreskriven utbildning, dels ett ansvar för barnets vårdnadshavare att se till att barnet fullgör sin skolgång.

Jag kan inte se annat än en oerhörd paradox: Rättighet å ena sidan, plikt å andra sidan. "Ovillkorlig rätt" - är det detsamma som tvång, då? Resultatet av paradoxen tycks bli det...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Vite för skolk

Ja, jag tycker precis som du Rita! Tvång leder inte till något positivt. Särskilt inte i 9 år!!!!

Re: Vite för skolk

Om ett barn inte vill gå i skola, och inte har föräldrar som vill hemundervisa, är det då ok att barnet blir vuxen analfabet? Är det ok?
Får inte vuxna sätta krav på barn om man vet att det gagnar dom senare i livet? Om man är värsta kompismamman och inte sätter krav på barnen, vad blir det då av barnet? Och om kompismamman inte klarar av att sätta krav, vad skall då skolan göra? Kan dom göra så mycket? Kanske skicka polisen dit för att hämta barnet till skolan? Lite väl drastiskt för Sverige, så vite är väl mindre drastiskt, men ändå smärtsamt. Kanske mamman får inse att det är hon som har ansvaret för barnets fostran och börja sätta villkår och krav på barnet. Som sagt, det blir nu mycket tydligt vem som har ansvaret att fostra barnet, allt vila nu på mamman ensamt. Skolan har nu sagt ifrån sig ansvaret att fostra.

Har själv undervisat vuxna analfabeter i Afrika, som var jättetacksamma för att lära sig att läsa. De vet hur det är att leva som vuxen utan att kunna läsa. En analfabet har inga rättigheter, för han kan inte läsa sina rättigheter. Och då är det ändå rätt så vanligt att vara analfabet i Afrika. Hur skulle en svensk känna sig som inte kan läsa, inte kan söka några jobb. Hur skulle samhället behandla honom? Skulle han vara tacksam mot sin mamma som lät honom få sin vilja när han var liten? Även om mamman kanske inte tycker det är hennes fel, eftersom skolan har intygat sedan början att de nu tar hand om barnets fostran, tycker inte vi hemundervisare att det egentligen vore hennes anvar hela tiden? Nu har hon plötsligt upptäckt den hårda verkligheten att skolan inte all var där för henne i slutändan, men för att det är synd om henne, är det nu okey att hennes barn blir vuxen analfabet?

Re: Vite för skolk

Det var väl kanske inte riktigt det som menades med insändarna. Att barnen själva ska bestämma allt...
Man kan lära utan tvång. Genom att göra intressanta och roliga saker. Jag tror inte man lär sig speciellt mycket om man har en piska över sig hela tiden. Eller rättare sagt, JAG VET!!!

Re: Vite för skolk

Å ena sidan tycker jag att barn behöver både gränser och vägledning. 
Tror till och med att många barn senare när de blir vuxna är tacksamma över att föräldrar just var föräldrar som vågade ta en och annan konflikt ibland och sätta gränser.
Tror att det får barn att känna sig trygga. Men idag när vi har väldigt lite tid tilllsammans som familj, tror jag att det blir väldigt viktig med att ha kul med sina barn.
Annars finns ju en stor risk att man skiljs åt under långa stunder som ovänner. Både föräldrar och barn behöver mera tid tillsammans.
Då känner man varandra bättre och då vågar man lättare att sätta gränser tror jag.


Vi tror ofta att det behövs både piska och morot!
Men har ni läst denna artikel? Glöm dock inte att här handlar det om vuxna.

NEW YORK TIMES
October 17, 1993

For Best Results, Forget the Bonus
By Alfie Kohn


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Vite för skolk

nina wrote:

Om ett barn inte vill gå i skola, och inte har föräldrar som vill hemundervisa, är det då ok att barnet blir vuxen analfabet? Är det ok?

Om nu barnet inte vill gå till skolan och föräldrar inte får hemundervisa eller inte kan av någon anledning. Hjälper då VITE ?
Tycker  ibland att skolplikt används som en piska för att tvinga föräldrar att göra saker mot sin natur.
Tycker också att det ger skolor möjlighet att gömma sig bakom "lagen säger du måste hit"och inte ta ett riktigt ansvar för varför eleven är där.

Vad om en förälder  är helt övertygad att han eller hon kan ge sitt barn en bättre utbildning än tillgänglig skola?
Vad om föräldern under lov och helger utbildar sitt barn samt hjälper till med läxläsning etc.
Barnet märker att hon/han lär sig mycket genom denna samvaro med vuxna och ser inget behov av att närvara vid skolan.
Är det då en dålig förälder som måste straffas med VITE ?

Re: Vite för skolk

Många barn/ungdomar skolkar nog just pga att dom inte har föräldrar som hinner eller orkar med dom.
Det är nog inte det att dom inte VILL vara med sina barn, utan tiden finns inte...  och inte orken...
Är man ensamstående har man inga valmöjligheter. Då är man ensam om att dra in pengar och att försöka fostra sina barn och man kan inte stanna hemma för att passa på barnen och se till att dom sköter skolan.
Så jag tror inte det har något med att göra att man vill vara en kompis-mamma eller kompis-pappa att göra.

De flesta i vårt område har flytt från krig och andra fruktansvärda trauman och har fullt upp med att försöka läka och hitta sin plats i det svenska samhället... Många med erfarenheter vi inte ens kan drömma om...
Att då pålägga dom vite och på det sättet i princip tala om att dom är usla föräldrar, uppe på allt annat, tror jag inte är rätt väg att gå...

Sen finns det givetvis föräldrar som faktiskt struntar i sina barn och låter dom göra som dom vill. Men det är nog snarare undantag än regel!

Tyvärr har ju inte alla föräldrar valmöjligheten att hemundervisa sina barn. Även om de skulle vilja.
Sen passar väl inte den skol-varianten alla heller.

Självklart behöver ungar ha regler att följa. Det mår dom bra och blir trygga av.