Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: En annan valfråga är hotad!

Jag är inte hemundervisare mer än som komplemment, men följer utvecklingen med stort intresse. Det jag verkligen brinner för är inkludering, men nu har stora mörka moln börjat täcka himlen - kanske kommer framtiden att driva oss till hemundervisning eller utlandsflytt?

Här följer ett sitat ur regeringens skrivelse till riksdag vad gäller skolgången för barn med utvecklingsstörning:
--------------------
Som JO har påpekat medför denna bedömning att ett barn, som till
följd av en fastställd utvecklingsstörning får antas sakna förutsättningar
att nå upp till grundskolans kunskapsmål, ändå på grund av utebliven
begäran från vårdnadshavaren tas emot i grundskolan. Det kan enligt
regeringens mening finnas skäl att utifrån barnets perspektiv överväga
om vårdnadshavarnas rätt att välja skolform skall vara ovillkorlig. Det
kan inte uteslutas att det med hänsyn till det enskilda barnets bästa bör
finnas en möjlighet för skolhuvudmannen att frångå vårdnadshavarnas
vilja. Här bör i sådana fall en prövning göras utifrån vad som är bäst för
barnet. Barnet skall då erbjudas möjlighet att få komma till tals och hans
eller hennes åsikter skall beaktas, med hänsyn tagen till barnets ålder och
mognad. Regeringen avser att återkomma i denna fråga.
----------------------
(källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/0 … c3ac2.pdf)

Detta är ett av de största hoten jag kan se mot en fullvärdig skolgång för mitt (och andras) barn. Finns det något parti som istället vågar ställa sig på barnets sida? (det finns som sagt ingen forskning som stödjer att det skulle ligga i barnets bästa att vara segregerad, kan rekommendera att titta in på New Brunswicks (kanada) webbplats och titta in på deras nya rapport om skolsystemet, en stor utvärdering av den totalinkluderade undervisning man bedrivit sedan 1986)

Hälsningar
Linda


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

2 (edited by Mischa 2006-04-14 12:48:14)

Re: En annan valfråga är hotad!

Men stycket innan, som säger:

Regeringen anser att vårdnadshavarna normalt bör ha det slutliga avgörandet om ett barn som har rätt till den obligatoriska särskolan i stället skall tas emot i grundskolan. Ett förtroendefullt samarbete mellan skola och hem är viktigt för att skapa en god skolmiljö för eleven. Ett beslut om att en elev skall gå i särskolan mot vårdnadshavarnas vilja försvårar självfallet ett sådant samarbete, vilket kan komma att negativt påverka elevens skolgång. Den pågående försöksverksamheten bör därför upphöra och i stället bör rätten att välja skolform enligt ovan skrivas in i skollagen.

Betyder det inte att rätten att välja blir ökad (om regeringen antar det hela)? Stycket du citerade verkar säga det motsatta... hmmm...
Du kanske ser att regeringen börjar luta mer åt att särskola skulle vara bättre generellt, istället för inkludering?

Här är lite direktlänkar till New Brunswicks rapport - mycket intressant, och man undrar om man läser detta på Skolverket...
Den publicerades 15e mars, 2006. Summering:

The background research supports the view that children who attend preschool are better prepared to enter school. In particular, the research of Sharon Hope Irwin et. al.190 shows that inclusion in preschool programs better prepares students with disabilities to attend school, and better supports their inclusion in the community.

Länkar:
http://action.web.ca/home/crru/rsrcs_cr … ml?x=85818
http://www.gnb.ca/0000/publications/mackay/mackay-e.asp

Skolverket, lite aktuell info om "tillgänglighet" i skolan - http://www.skolverket.se/sb/d/1374/a/6117
och
Skolans möte med funktionshinder historiskt - http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0 … 3Fk%3D1530

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: En annan valfråga är hotad!

Anade väl att du skulle hitta just det stycket i rapporten (tack för att du letade upp länken!)  ;-) 

Men ja, jag är ärligt orolig att Sverige efter 30 års velande håller på att välja det som jag ser som fel väg.