Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

Tänk att det kommer från finansdepartementet! Anders Borg säger att utländsk forskning visar att "det ger hög avkastning att tidigt satsa på utbildning"!

Lärarnas Tidning kommenterar:

Det handlar förstås om pengar – som ökad produktivitet, starkare konkurrenskraft och förbättrad ekonomisk stabilitet. Men flera av bropelarna har sitt fäste i utbildning – tidigare förskola, bättre resultat på grundskole- och gymnasienivå, möjlighet till yrkes- och lärlingsutbildning, antagning och kvalitet i högre utbildning samt livslångt lärande.

Från Lärarnas Tidning 2008-04-24
Länk: http://www.lararnastidning.net/LT_Outpu … nuItemID2=
Pdf: http://www.skola.gr8.se/dokument/Forsko … rskola.pdf

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

Kommentar:
- På Gunnar och Alva Myrdals tid hade man den dåliga smaken att maskera det egentliga syftet med dagis (bl a att öka statens finanser genom beskattning av ökad arbetsstyrka) med att det skulle vara bra för barnen och framför allt kvinnor - men likväl var det maskerat.
- Nu maskerar man inte längre, nu säger man det rakt ut: Det är mer lönsamt för Sverige att tidigare träna barn att rätta in sig i skol-ledet och bli "utbildade".

Men vänta nu...
Anders Borg pratade om att göra dagis obligatoriskt från 3 års ålder.

Andelen barn i barnomsorg på riksnivå:
Ålder        1 år    2 år    3 år    4 år    5 år
Procent    49,3    90,8    94,5    97,4    97,7
(Källa: Skolverket - http://www.skolverket.se/content/1/c6/0 … 1Bwebb.xls )

Någonstans 95-98 procent går ju redan i dagis (i åldern mellan 3-5 år)...

Det kan väl inte vara de ynka 2-5 procenten barn som befaras göra dåligt ifrån sig i framtida skola??? Om man "tvingar" dessa barn till dagis, skulle väl inte det rätta till de problem vi har med "dåliga kunskaper i matte, svenska och engelska" som alltid nämns av utbildningspolitiker?

Nej, här är en hund begraven! Vi får som vanligt spekulera i vilken hund, och var den är begraven...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

3 (edited by oxymara 2008-05-20 19:32:50)

Re: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

Mischa wrote:

Kommentar:


Nej, här är en hund begraven! Vi får som vanligt spekulera i vilken hund, och var den är begraven...

Är det inte så att det är svårt för att det är så många hundar och de ligger överallt? Kanske därför alla politikerna snubblar omkring så mycket??

Nä, men givetvis kan det väl inte vara de o-dagisade barnen som inte kommer förrän till den "obligatoriska svenska skolan" som ställer till alla skolans problem!?
Om inte annat borde väl nån lärare, eller två (22?), kunna intervjuas om detta?

Vad är lärarnas erfarenhet av barn som börjar skolan utan dagis före? (läs tidigare arbetslivserfarenhet)?

Snarare har jag fått intrycket, när jag läser om skolan i olika sammanghang, att det är de välanknutna, trygga barnen som "bär" dessa verksamheter (förskola, skola) i mångt och mycket genom att dra med sig de andra barnen i sina fantasi-rika lekar,
genom att inte kräva lika mycket av förskole- och skolpersonalen, genom att ha lätt att knyta an till andra barn
och genom att ha mer konfliktlösnings redskap etc med sig hemifrån. Läs tex Trygga relationer av Ann-Mari Orrenius eller Anders Carlbergs (fryshuset) böcker... sen är det väl ingen garanti att man varit hemma eller i skolan/dagis för att man ska vara på ett visst sätt eller annat, livet är ju mer komplext än så, men det hade varit intressant vad lärare säger att de har för erfarenhet av barn som kommer in i omsorgen först som 6 eller 7-åringar.

Mina 25-öre om detta är nu slut.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

Nu kommer det. Konsekvensen av hur de tänker i regeringen

Regeringen föreslår barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar.

Kommuner ska bli skyldiga att lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg även när den enskilda verksamheten bedrivs i andra former än som förskola eller fritidshem. Dessutom blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar. Det är innehållet i Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar (Ds 2008:56) som Utbildningsdepartementet i dag har skickat på remiss.

Läs alltihop på:
http://www.regeringen.se/sb/d/10404/a/108407
och
http://www.regeringen.se/sb/d/10002/a/108378

"Andra former" är intressant:

Enligt förslaget så ska kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg även gälla enskild verksamhet i andra former, så länge kraven på kvalitet och öppenhet uppfylls. Bidrag ska ges för dagbarnvårdarens egna barn i familjedaghem och i annan pedagogisk verksamhet, men inte för fler egna barn än de barn som har tagits emot från andra familjer.

Ungefär privata dagmammor.
OBS: "så länge kraven på kvalitet och öppenhet uppfylls" - med pengar följer regler.

OBS 2:

Vidare föreslås också att kommunen blir skyldig att ordna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Där kommer det. Snart blir det obligatoriskt dagis för 3-åringar, eller privat dagmamma, kontrollerad av Skolverket/Skolans tillsynsmyndighet....

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

... och om 50 år när vi redan har obligatorisk förskola för 3-åringar vad kommer då ?
Ska någon politiker då föreslå "föräldrakörkort" och obligatorisk förskola direkt från BB ?


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Finansministern vill ha obligatorisk förskola/dagis!!!

Bland annat pga Haro, blir det inte obligatorium i detta skede:

Haro wrote:

Obligatorisk förskola ej aktuell enligt Utbildningsdepartementet

Anders Borgs uttalande om införande av obligatorisk förskola får svar från Utbildningsdepartementet

Efter att finansminister Anders Borg, i ett uttalande i Lärarnas tidning nr 8/2008, sagt att han önskar införa obligatorisk förskola för alla barn och att förberedelser pågår på Utbildningsdepartementet, kontaktade Haros ordförande Madeleine Wallin omgående finansministern via mail. Madeleine Wallin uttryckte sin förvåning över uttalandet och ställde viktiga frågor kring det eventuella införandet. Då svar uteblev kontaktade Madeleine Wallin finansministern vid ytterligare två tillfällen, dock utan att höra något från honom.

Enligt det svar, som till sist kommit från Utbildningsdepartementet, finns inga planer på obligatorisk förskola, varken nu eller i framtiden. Något Haro förstås är glada och tacksamma för, då det måste vara upp till föräldrarna att själva fatta besluten kring omsorgen om barnen.

Publicerat 3 september 2008

Källa: http://www.haro.se/pressmeddelanden/?PH … 10edd2d849

Men den senaste budgetpropositionen betyder att de som idag inte får tillgång till förskola efter tre års ålder (pga. föräldraledighet med syskon eller liknande) nu ska få det.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!