Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Fler nationella prov åk3, 5 och 9...

Pressmeddelande 2 juli 2008, Utbildningsdepartementet wrote:

Fler nationella prov

Fler nationella prov - det föreslår regeringen i en promemoria som nu har sänts på remiss. Nationella ämnesprov ska enligt förslaget vara obligatoriska i årskurs 3, 5 och 9.

- För att kunna sätta in hjälp och stöd tidigt måste vi upptäcka de elever som riskerar att halka efter. Genom tydliga kontrollstationer kommer fler att få det stöd de har rätt till, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Ämnesområde: Utbildning och forskning
Statsråd: Jan Björklund

http://www.regeringen.se/sb/d/10404/a/108228

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Fler nationella prov åk3, 5 och 9...

Då var det klart. Regeringen har bestämt sig.

Regeringen wrote:

I årskurs 3 ska nationella prov ges i svenska/svenska som andraspråk och matematik från och med läsåret 2009/10. Vårterminen 2009 ska samtliga grundskolor delta i en utprövningsomgång.

I årskurs 5 blir de nationella proven obligatoriska från och med läsåret 2008/09. De ges i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

I årskurs 9 ges sedan tidigare nationella prov i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver detta ska alla elever från och med läsåret 2009/10 skriva nationellt prov i ett av ämnena fysik, kemi och biologi. Vårterminen 2009 ska samtliga grundskolor delta i en utprövningsomgång av proven i de naturvetenskapliga ämnena.

Läs allt.

Varför allt detta? Jo, man avser hitta de som halkar efter. Låter enkelt: Mera prov visar vilka som inte klarar minimum-målen med skolan. Och de är tydligen så många att detta behövs, tycker Regeringen. Inge frågar sig varför det blivit så här, ingen tar reda på vad problemen är, man försöker bota symptom... igen.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!