Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Skriftliga omdömen ända ner i ettan... så blir det!

Mitt tips: Nuvarande regering kommer att få igenom detta.

PRESSMEDDELANDE
15 januari 2008
Utbildningsdepartementet

Skriftliga omdömen från första klass
Utbildningsminister Jan Björklund har i dag presenterat remissförslag till skriftliga omdömen i grundskolan.

Skriftlig information till alla föräldrar minst två gånger om året
Skriftliga omdömen kommer att få vara betygsliknande
Skolan får själv bestämma hur omdömena ska utformas
- Föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolan. Vi ger nu skolorna rätt att i full frihet själva utforma hur den informationen ska se ut.

- Att i lag bestämma hur skolor får informera föräldrarna är helt knasigt. Det är föräldrarnas barn inte statens.

- Nu kan lärare och föräldrar själva bestämma hur de bäst kan kommunicera. Bättre informerade föräldrar ger en bättre skola, avslutar Jan Björklund.

Fakta - Remissförslag om skriftliga omdömen
Skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ska ges vid utvecklingssamtal
De är en del av de individuella utvecklingsplanerna (IUP)
De ges från årskurs 1
De skriftliga omdömen får vara betygsliknande
De kan ges vid andra tillfällen, t ex terminsslut
Rektor och lärare beslutar om närmare utformning
De ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne utformade efter läroplan och kursplan
De får innehålla annan information om elevens sociala utveckling
MSU får i uppdrag att ta fram stödmaterial
Skolverket får i uppdrag att följa upp och utvärdera

Se filmen när Björklund (utbildningsminister), 39 MB stor, men mycket intressant eftersom den visar känslolägen bättre än text wink
(WindowsMedia-format)
Kolla: http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommun … .01.15.wmv
Ladda ner: http://www.skola.gr8.se/dokument/index. … .01.15.wmv

eller
Läs pdf-en: http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommun … .01.15.pdf
Ladda ner: http://www.skola.gr8.se/dokument/index. … .01.15.pdf

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Skriftliga omdömen ända ner i ettan... så blir det!

Nu var det klart.

PRESSMEDDELANDE
10 juni 2008
Utbildningsdepartementet
Nu införs skriftliga omdömen för alla elever
Regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008.

- Föräldrarna har rätt till tydlig information om hur det går för deras barn i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Informationen ska ges varje termin. Hur omdömena ska utformas ska bestämmas av rektor och de får vara betygsliknande.

- Det tidigare förbudet mot betygsliknande omdömen var absurt. Lärarna måste få skriva ned på ett papper om eleverna har nått målen eller inte, säger Jan Björklund.

Bestämmelsen om skriftliga omdömen gäller även specialskolan, sameskolan och särskolan.

Läs hela: http://www.regeringen.se/sb/d/10403/a/106967

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!