Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Motion 24: Hemundervisning

http://www.skl.se/artikel.asp?A=47895&C=6234

Behovet av en individuellt anpassad skolgång har ökat i takt med att vårt samhälle har förändrats.
Många är de elever som redan idag inom skolans ram har en individuellt anpassad skolgång.
Formerna för det skulle kunna göras mycket vidare, om även hemundervisning fanns med som ett känt och accepterat alternativ.

Våra nordiska grannländer har en lagstiftning som förpliktigar skolinstitutionen att erbjuda utbildning, inte barnet till att gå i skolan. I samma anda ändrades den svenska skollagen 1985 till: "Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning …", dvs barnets rätt enligt konventionerna. Denna ändring av hur begreppet skolplikt ska förstås har ännu inte fått genomslag i alla våra svenska kommuner. I allt för många fall har kommuner givit föräldrar avslag pga ren okunskap och fördomsfullhet. Detta har lett till uppslitande rättstvister som blivit en tung börda för barn och föräldrar.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Motion 24: Hemundervisning

Motionen avslogs.
Läs mer här:
http://skola.gr8.se/forum/viewtopic.php?pid=1166#p1166

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!