Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Fler åtgärder (och miljoner) mot mobbning

Från http://www.regeringen.se/sb/d/10402/a/105285

5 miljoner skattekronor för att "minska" sånt som barn aldrig borde få utsättas för över huvud taget...

(ironi) Ja, sysselsättningen för fler statligt anställda i myndigheten ökar! Hoppas då att inga barn längre behöver vara rädda efter de miljonerna... (/ironi)

Regeringen har i dag beslutat att utvidga Myndigheten för skolutvecklings uppdrag att arbeta mot mobbning. I fortsättningen ska även åtgärder mot diskriminering ingå.

- Vi behöver fler fungerande metoder för att få bort mobbning och diskriminering från skolorna. Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Det tidigare beslutade uppdraget innebär att Myndigheten för skolutveckling ska utbilda skolor i åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Dessa åtgärdsprogram ska vara forskningsbaserade eller dokumenterat fungerande. Myndigheten ska också utvärdera effekterna av befintliga metoder.

Uppdraget utvidgas nu till att även gälla kränkningar som grundas på diskriminering. Dessutom ska fler metoder mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling utvärderas vetenskapligt. För detta ändamål ökas myndighetens anslag med 5 miljoner kronor under 2008.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!