Topic: Friskola för hemundervisning

Det jag tänker fråga om nu kanske redan har diskuterats på detta forum och om så är fallet hoppas jag att ni ändå har överseende med det.

Ett stort problem med hemundervisning är ju att många inte har råd att var hemma från jobbet för att hemundervisa. Skulle det inte gå att starta en friskola av något slag där idén är att barnens egna föräldrar formellt anställs som lärare till sitt eget barn samt att hela eller delar av undervisningen sker i det egna hemmet allt för att de hemundervisande familjerna ska få del av de kommunala bidragen?

Med vänliga hälsningar,

Tobias


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskola för hemundervisning

Hej och välkommen.

Bra fråga!

Redan diskuterat, till och med försökt. I Göteborg ville en familj starta friskola, fick nobben direkt. Att bli friskola är rätt krävande, och om förslaget till ny skollag går igenom, blir det ännu marigare.

Det som vi (Rohus - http://www.rohus.nu ) kämpar med nu, är att se till att hemundervisning fortsätter vara ett lagligt alternativ, tydligare beskrivet, och detta på grundval av att all forskning entydigt och tydligt visar att det går bra för de familjer som väljer hemundervisning för sina barn - i de flesta fall med uppoffringar som t ex leva på en inkomst... tyvärr.

Att hemundervisande skulle få del av skolpengen, är i dagsläget så avlägset, men om vi lyckas få lagen till att tydligare godkänna hemundervisning, så kanske det är nästa mål...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskola för hemundervisning

Hej Mischa!

Tack för snabbt svar!

Det jag tänkte på var inte att en enskild familj startar en friskola utan att flera familjer tillsammans startar en friskola där föräldrar anställs som lärare till sina egna barn och varje barn undervisas i sitt eget hem. Om det är möjligt kunde det kanske organiseras som en enda friskola för alla hemundervisande barn i hela landet. Friskolan skulle kunna fungera som ett nav för alla de enskilda familjerna så att erfarenheter och idéer kan utbytas och den skulle även kunna vara ett stöd till familjerna genom att tex ha någon eller några heltidsanställda pedagoger eller tjänstemän. Anledningen till att det organiseras som en friskola skulle vara för att få tillgång till kommunala bidrag så att fler föräldrar får råd att hemundervisa sina barn men målet måste hela tiden vara att verksamheten bedrivs som hemundervisning.

Re: Friskola för hemundervisning

Det var just detta som försöktes... Man kom inte så långt som att presentera konkreta förslag ens, på t ex pedagoger.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskola för hemundervisning

Jaha, där ser man. Har du några referenser till detta försök så att man kan få reda på mer om varför det gick som det gick? Du tror inte at det eventuellt skulle kunna fungera i en annan kommun eller i en anan del av landet?

Jag håller med dig om att det viktigaste är att det fortsätter vara möjligt att hemundervisa och därför tycker jag Rohus prioritering är riktig men samtidigt så är detta med ekonomisk möjlighet också viktigt, för många kanske det inte ens fungerar att leva på en inkomst då kanske båda föräldrarna är lågavlönade.

Re: Friskola för hemundervisning

I USA är det många föräldrar som försöker att ha en home business för att ha råd att hemundervisa. Många mammor säljer usborne böcker, curriculum, ekologiska produkter etc. Home Business är väldigt stort i USA men jag vet ej hur det fungerar i Sverige eftersom jag inte bott hemma de sista 11 åren.
Jag själv säljer kosttillskott för att dryga ut kassan.
Vissa föräldrar hemundervisar sina kompisars barn här i USA men det är kanske omöjligt med den svenska kontrollen?

Jag bor i Texas med min amerikanske man och 3 barn. Jag hemundervisar mina 2 yngsta barn. Naturlig hälsa, sport, resa och Rhodesian Ridgebacks är några av mina intressen. Vi har bott i ett flertal olika länder och bor nu vid Canyon Lake i Texas.

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskola för hemundervisning

Home-business funkar jättebra.
Jag kör själv www.FriendlyShop.nu

Att hemundervisa andras barn säger nuvarande lag inget explicit om, men i praktiken kommer de som beslutar (barn och ungdomsnämnd) sannolikt inte att acceptera att någon annan förälder utbildar dina barn...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskola för hemundervisning

Intressant shop! Vi kör också med stevia och just nu försöker jag att övertala min mamma att använda det..Jag får skicka henne till din shop.

Jag bor i Texas med min amerikanske man och 3 barn. Jag hemundervisar mina 2 yngsta barn. Naturlig hälsa, sport, resa och Rhodesian Ridgebacks är några av mina intressen. Vi har bott i ett flertal olika länder och bor nu vid Canyon Lake i Texas.