Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Friskolor under Statens lupp visar...

Från rapporten 2004, hittar jag mycket intressanta påståenden:

Resultaten från denna studie visar att av de 1 035 kommunala och 54 fristående grundskolorna som ingår i studien är 47 respektive 29 skolor fullt effektiva, dvs. det finns inga andra skolor med samma mängd resurser som har en ”högre produktion” av utbildning.

47 av 1035 kommunala skolor är "fullt effektiva". 29 av 54 friskolor är "fullt effektiva" - oj!

...en skola med en hög andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning har i genomsnitt en lägre effektivitet....de fristående skolorna har en lägre andel lärare med pedagogiskt högskoleutbildning samtidigt som de i genomsnitt är mer effektiva än de kommunala grundskolorna. Tolkningen blir således att andelen pedagogiskt högskoleutbildade lärare inte har en kausal inverkan på skolornas effektivitet... Resultaten visar också att de fristående grundskolor som grupp betraktat i genomsnitt är mer effektiva än kommunala skolor.

Där ser man...ÄR inte detta enormt intressant politiskt?
Är det inte oherhört intressant att vi nästan _aldrig_ hör om detta i vanlig media?

I linje med en tidigare effektivitetsstudie av svenska grundskolor erhålls en positiv samvariation mellan relativ effektivitet och andelen elever i fristående skolor. Det innebär att skolor som ligger i kommuner med en hög andel elever i fristående grundskolor enligt regressionsanalysen i genomsnitt har högre relativ effektivitet än andra skolor.

Betyder inte detta att kommuner borde välkomna startandet av friskolor i mycket hög grad?


Rapporten kan du ladda ner här:
Mer skola för pengarna

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

2 (edited by Gunnar 2005-12-08 12:06:10)

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Nja, det är nog så att det faktiskt är rätt så stora skillnader på de elever och dess föräldrar som sökt sig till friskolor än de "som blev kvar" i de kommunala. De kommunala skolorna har ju kvar ansvaret att ta hand om alla de som inte gjort något aktivt val, särskilt alla de som inte bryr sig, en oerhört mycket svårare uppgift. Eleverna i friskolorna är som helhet helt enkelt mer intresserade och motiverade än eleverna i de kommunala skolorna och deras föräldrar mer engagerade i sina barns utbildning och undervisning. Undersökningsresultatet behöver inte nödvändigtvis betyda att pedagogiken i friskolorna är bättre. Däremot tror jag att friskolorna blir effektivare då arbetsron blir bättre med ökad respekt för dels syftet med skolan (att lära sig) dels varandras lust och intresse av att lära sig (man stör inte andra utan hjälper varandra), helt enkelt för att de har lättare att tillämpa sina regler (pga av att föräldrarna av aktivt val är beredda att stödja eller åtminstone acceptera tillämpandet av reglerna) än de kommunala skolorna har.

Min dotter går i en engelsk friskola. Där har de t.o.m. en särskild studierektor i disciplin. På detta högstadium finns inget klotter, ingen fruktan. Däremot utmärkta resultat och elever som ÄLSKAR sin skola. Varför, jo, varje individ blir stimulerad, uppmuntrad. Rektorn mässar "The sky is the limit". Men jag är inte helt övertygad om att denna skola är bäst för en elev med t ex dyslexi. Man måste välja rätt, som förälder, barn för barn.

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Gunnar , skulle vilja veta mer om den skola du har valt för din dotter.
Vad jag vill veta? ALLT , om du inte vill sriva här skicka gärna mail till mig.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Gunnar wrote:

De kommunala skolorna har ju kvar ansvaret att ta hand om alla de som inte gjort något aktivt val, särskilt alla de som inte bryr sig, en oerhört mycket svårare uppgift.

Om detta som i rapporten kallas för "skimming" är man inte så säkra på saken som du är. Där anar man bara. Trots att det "ligger i deras intresse" att kanske betona just "skimming". Hoppas du läst om detta i rapporten - och kanske svarar på det jag undrade:
1. 47/1035=4.5% av kommunala, 29/54=54% av friskolorna - "fullt effektiva" - visst är det mycket intressant? Och enligt utredningen inte tydligt beroende på "skimming"...
2. Varför hörs inget om detta i vanlig media?
3. Varför välkomnar inte kommuner initiativ till friskolor, när siffrorna (som de gillar och tagit fram med stor möda) talar ett mycket tydligt språk?

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Vad är det som jag är säkrare på än rapporten? Ansvaret eller att uppgiften är svårare? Kan du utveckla "skimming"? Ledsen, men jag hinner inte läsa dina referenser just nu. (Jobbar) / Gunnar


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Väntar tills du läst
Mer skola för pengarna

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

7 (edited by Gunnar 2005-12-10 23:56:28)

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Har ännu bara flyktigt skummat igenom rapporten, men den säger ju tydligt och klart att elevsammansättningen har stor betydelse för effektiviteten. Felet de gör är att de förutsätter att endast ett fåtal av eleverna går från kommunala skolor till friskolor. Men där jag bor är det klart mer än 50% av eleverna som under mellanstadiet går till friskolor. Så gott som alla studiemotiverade elever alt. elever som har engagerade föräldrar går till friskolor, medan så gott som alla icke studiemotiverade elever och alla elever som har oengagerade föräldrar stannar kvar i de kommunala skolorna. Det är alltså inte frågan om "cream skimming" här, utan istället får friskolorna en klar fördel och de kommunala skolorna en klar nackdel (en nästintill hopplös uppgift). (Friskolorna kan dessutom välja bort elever de inte vill ha, medan de kommunala skolorna har ett ansvar för alla, så har iaf jag uppfattat det). Rapportmakarna har inte tänkt sig detta scenario, och inte behandlat detta. Jag tror att elev/föräldra-sammansättningen är den absolut viktigaste enskilda effektivitetsfaktorn, och att de kommunala skolorna missgynnas mycket mer än de gynnas av konkurrensen från friskolorna. Mer resurser krävs som helhet med friskolor, för att de kommunala skolorna behöver väldigt mycket mer med den avsevärt sämre elevsammansättningen, i detta scenario. Men för individen/eleven kan valfriheten vara bra, även om det troligen kostar samhället mer och dessutom bereder föräldrarna mer besvär och bekymmer. Alltså, man får mer, men det kostar mer, totalt sett. Sedan har vi ju andra aspekter också, t ex svårare att leda i kraftig förändring (borde påverka negativt på effektiviteten), lokalkostnadsproblem (tomma lokaler i kommunala skolan) och naturligtvis segregationsproblemet.

Så mina svar på dina frågor är kanske:
1. 47/1035=4.5% av kommunala, 29/54=54% av friskolorna - "fullt effektiva" - visst är det mycket intressant?
Jag menar att det huvudsakligen beror på elevsammansättningen, aktivt val av medvetna, engagerade elever/föräldrar, alltså (snedvriden) konkurrens, och inte på annat som exempelvis lärarsammansättning, kommunens organsiation, pedagogik, etc. Nummer två är nog lärarsammansättningen, och då inte utbildning och den egentliga yrkeskompetensen, utan snarare ledarskap/engagemang/fokusering.
2. Varför hörs inget om detta i vanlig media?
Antagligen därför att vi kan debattera så här. Allt är så oklart, diffust, så en journalist har inte mycket att gå på.
3. Varför välkomnar inte kommuner initiativ till friskolor, när siffrorna (som de gillar och tagit fram med stor möda) talar ett mycket tydligt språk?
Också för att det är så oklart. Många kommuner välkomnar visst friskolor, men mer som experiment kanske. Kommunerna misstänker säkert att de kommunala skolorna missgynnas kraftigt i konkurrensen, och att de positiva sidorna med friskolor väger över de negativa för samhället som helhet är inte bevisat, allt inberäknat.

Men som sagt, jag har inte läst ordentligt ännu, så jag kanske måste revidera det jag skrivit ovan...


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Gunnar wrote:

Har ännu bara flyktigt skummat igenom rapporten, men den säger ju tydligt och klart att elevsammansättningen har stor betydelse för effektiviteten.

Ja, det håller jag med om. Men att sen säga att elevsammansättningen i huvudsak är ett resultat av cream skimming (alltså att "gräddan" av eleverna skulle finnas i friskolor), säger rapporten inte. Snarare är detta vagt beskrivet, enligt texten...

Konkurrens från fristående skolor kan påverka skolornas effektivitet i både positiv och negativ riktning. I analysen har vi inkluderat andel elever i fristående grundskolor som ett mått på konkurrens. Denna variabel kan antas fånga upp effekter av konkurrens om såväl elever som resurser. En hypotes är att konkurrens kan bidra till att driva fram nya framgångsrika pedagogiska metoder, vilka skulle kunna bidra till skolutveckling och en högre kvalitet på undervisningen. Konkurrens skulle också kunna tvinga skolor att använda tillgängliga resurser mer effektivt för att inte bli utkonkurrerade. Dessa två effekter av konkurrens skulle således leda till mer effektiva skolor. Konkurrens skulle emellertid även kunna tänkas påverka skolornas effektivitet negativt om det leder till att mer studiemotiverade elever koncentreras till ett fåtal attraktiva skolor, så kallad cream skimming. Förhållandevis mindre attraktiva skolor skulle då förlora de mer studiemotiverade eleverna samtidigt som den positiva effekt som dessa elever kan ha på övriga elevers studieprestationer, så kallad peer effect, också försvinner.

Cream skimming är inte utforskad tillräckligt för att kunna göra några "vetenskapliga" påståenden om det, som jag förstår det. Därför är det kanske bäst att inte säga så mycket om det, och betona att det handlar om subjektiva uppfattningar när man gör det... Jag vill inte säga att det inte finns cream skimming alls i friskolor, också av den anledningen.

Observera också att man i samma sammanhang talar om att "konkurrens kan bidra till att driva fram nya framgångsrika pedagogiska metoder" - det finns många (hypotetiska) anledningar till varför friskolor skulle lyckas bättre, enligt rapporten.
1. bättre pedagogiska metoder
2. använder tillgängliga resurser mer effektivt
3. cream skimming (dubbelriktat)

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

I boken "skolan -ett svenskt högriskprojekt" redogörs för flera rapporter som visar att lärarens utbildning är av högsta betydelse för undervisningens kvalitet. De menar att pedagogik-utbildningen inte spelar så stor roll, det är ämneskunskaper som spelar störst roll. För att läraren skall kuna vara enusiastik och överföra sin positiva inställning till ämnet till eleverna så måste läraren kunna mycket. Annars kan inte läraren känna sig trygg i sin roll. Lärare med goda ämneskunskaper har oftast större intresse för ämnet vilket snabbt avspeglas i elevernas intresse.

...men pedagogiken är ju oerhört viktig det också (tycker jag).


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Samuel wrote:

I boken "skolan -ett svenskt högriskprojekt"...

Har du länk eller citat från boken? Skulle vara intressant att läsa den, eller delar...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Friskolor under Statens lupp visar...

Nej, tyvärr. Men den går att låna på biblioteket.