Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Bertrand Russell about school

Bertrand Russell in his book "The Impact of Science on Society", published 1951 (a synthesis of his lectures since the beginning of the 1930s).

page 40:

What is essential in mass psychology is the art of persuasion. If you compare a speech of Hitler’s with a speech of (say) Edmund Burke, you will see what strides have been made in the art since the eighteenth century. What went wrong formerly was that people had read in books that man is a rational animal, and framed their arguments on this hypothesis. We now know that limelight and a brass band do more to persuade than can be done by the most elegant train of syllogisms. It may be hoped that in time anybody will be able to persuade anybody of anything if he can catch the patient young and is provided by the State with money and equipment.

page 61:

Education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they shall be incapable, throughout the rest of their lives, of thinking or acting otherwise, than as their school-masters should have wished.

http://books.google.com/books?id=IZ3mia … mp;f=false

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Bertrand Russell about school

Skulle vara mycket intressant om någon i forumet läst den boken, och kunde kommentera.

Fler mycket hemska citat från samma bok finns på:
http://www.softsphereconsulting.com/gse … ciety.aspx

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Bertrand Russell about school

Översatta citat från samma bok:

"Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja, så att när elever har lämnat skolan, skall de vara oförmögna, för resten av sina liv, att tänka eller agera på annat sätt, än såsom deras lärare skulle önskat."

"Trots allt, de mest civiliserade och delvis civiliserade länderna genom historien, hade en stor klass av slavar eller livegna helt underordnade sina ägare.  Det finns ingenting i den mänskliga naturen som omöjliggör att ett sådant system skulle bestå.  Och hela utvecklingen av den vetenskapliga tekniken har gjort det lättare än vad det brukade vara att upprätthålla en despotisk makt över en minoritet.  När regeringen styr fördelningen av livsmedel, är dess makt absolut, förutsatt att de kan räkna med polisens och de väpnade styrkornas stöd.  Och deras lojalitet kan säkras genom att den styrande klassen ger dem vissa privilegier.  Som jag förstår det, kan ingen intern rörelse någonsin revoltera för att åstadkomma frihet till de förtryckta, i en modern vetenskaplig diktatur."

"Det finns tre sätt att säkerställa ett samhälle som skall vara stabilt, vad beträffar befolkningen: Det första är födelsekontroll, det andra barnamord eller mycket destruktiva krig, och det tredje allmän misär, utom för en minoritet med makt."

"Min slutsats är att ett vetenskapligt samhälle kan vara stabilt, under vissa villkor.  Det första är en världsregim, som har monopol på väpnad styrka, och därför kan driva igenom fred.  Det andra villkoret är en allmän spridning av välstånd, så att det inte finns någon orsak till avund mellan en del av världen och en annan.  Det tredje villkoret (vilket förutsätter det andra uppfyllt) är ett lågt födelsetal överallt, så att befolkningstillväxten i världen blir stillastående, eller nästintill.  Det fjärde villkoret är att enskilda initiativ i arbete och lek görs möjliga, och den största möjliga spridningen av makt, dock förenlig med nödvändiga politiska och ekonomiska ramar.  Världen är långt ifrån att förverkliga dessa villkor, och därför måste vi räkna med stora omvälvningar och fruktansvärda lidanden innan stabilitet uppnås.  Men, trots att omvälvningar och lidande hittills varit människans lott, kan vi nu se - om än vagt och osäkert - en möjlig framtida kulmen, där fattigdom och krig har övervunnits, och rädsla, där den överlever, kommer att anses patologisk.  Vägen är lång, är jag rädd, men det är inget skäl för att förlora det ultimata hoppet."

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Bertrand Russell about school

Ett längre utlägg om vad Bertrand Russell skriver i boken, om utbildning:
http://www.KnowledgeDrivenRevolution.co … cation.htm

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!