Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Inga mer drogtester i skolan!

Det verkar som om det blir förbjudet att drogtesta barn i skolan.
Jag blir lite glad åt detta, att man faktiskt håller med om att det bl a är så kränkande.

Här kommer hela texten om detta från Skolverkets nyhetsbrev Nummer 4/2008 (ifall den redigeras bort, eller nåt)

Nej till drogtester

Att drogtesta elever i skolan är inte rätt väg att gå för att arbeta förebyggande mot droger. Skolor som använder slumpvisa drogtester balanserar på gränsen för vad som är tillåtet. Det menar Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn.

Det är inte skolans uppdrag att genomföra drogtester. Den bestämda uppfattningen har Skolverkets chefsjurist Ingegärd Hilborn. Skälen är flera. Det finns inget stöd i skollagen för att göra drogtester på elever. Samtidigt anses det tillåtet om det finns en överenskommelse där eleverna av fri vilja accepterar att testas.
- Men frågan är om det verkligen går att uppnå en reell frivillighet där elever känner att de kan tacka nej till att drogtestas utan negativa påföljder? Det är väldigt lätt att det skapas ett grupptryck så att det egentligen inte fi nns något fritt val, säger Ingegärd Hilborn.

Stort ingrepp
Drogtester ligger i tiden. Enligt en Sifoundersökning är 71 procent av svenska folket positiva till att skolor ska ha möjlighet att drogtesta sina elever. I en enkät som Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle genomfört uppger 250 gymnasieskolor att de använder drogtester. De flesta testar vid misstanke om missbruk, men över 90 skolor har diskuterat användning av slumpmässiga tester.
- Att göra slumpmässiga tester på grupper av elever där de flesta befi nner sig långt från droger är moraliskt tveksamt och ett stort ingrepp i deras integritet. Vad tycker dessa elever om att behöva bevisa att de inte använder droger?

Ibland motiverat
Som första kommun i landet vill Landskrona nu även införa slumpmässiga drogtester på elever i årskurs åtta och nio. Något som Ingegärd Hilborn är mycket kritisk till.
- Det är bekymmersamt för det handlar om mycket unga människor som ska behöva bevisa att de inte använder droger.
Det är inte rätt sätt att arbeta förebyggande mot droger i skolan.
Hilborn menar att det ibland kan vara motiverat med drogtest "på förekommen anledning".
- Det kan exempelvis vara en gymnasieelev på ett fordons- eller byggprogram där skolan misstänker droger och där man av säkerhetsskäl vill göra en kontroll.

Dålig beredskap
Ett övergripande mål i läroplanen är rektors särskilda ansvar för undervisning om risker med tobak, alkohol och droger. Och Ingegärd Hilborn räknar upp en rad förebyggande åtgärder skolor kan använda: studiedagar, information till föräldrar, föredragshållare, samarbete med ungdomsmottagningar och en tydlig drogpolicy.
- Skolor löser ingenting genom att enbart göra drogtester. Vad ska de göra om en elev testar positivt? Då gäller det att ha bra stödåtgärder i beredskap, kontakt med föräldrar och skolhälsovård och eventuellt även kontakt med socialtjänsten. Men många skolor har inte tänkt igenom detta.
I många fall är det skolhälsovården som genomför drogtesterna på eleverna, något som Hilborn menar kan vara ett problem.
- Personalen har ofta stort förtroende hos eleverna som vänder sig till dem med svårigheter. I nästa stund ska de genomföra drogtester på samma elever. Det är inte alls bra.

Hårt reglerat
Två skolor på Öland har JO-anmälts i samband med drogtester för att föräldrarna menar att samtycket inte varit tydligt nog och att eleverna känt sig tvingade. JO konstaterar att det lagrum som skolan hänvisat till vid drogtesterna inte håller som argument.
- Slumpvisa drogtester är ytterst tveksamt, skolor balanserar verkligen på gränsen för vad som är tillåtet, säger Hilborn och hänvisar till grundlagen om skydd för den personliga integriteten.
- Den gäller självfallet även i skolan. Just nu pågår en utredning om polis och åklagare ska få drogtesta brottsmisstänkta barn under 15 år mot sin vilja. Så detta är mycket hårt reglerat.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!