Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Nu har jag sett avsnittet från Måndag 7 april 2008

Kommentarer:

1. Det handlar inte om hemundervisning egentligen, utan att Maranata driver en form av skola, där de flesta barn formellt endast beviljats hemundervisning. Somliga har inte beviljats detta, men föräldrarna väljer ändå att inte skicka barnen till kommunal skola, utan hellre till deras "informella" skola. "Skolan" är inte en av Skolverket godkänd friskola.

2. När Jan Björklund ger sin syn på det hela, blir det tyvärr stort fel! Det låter som om hans "lösning" på ovanstående "problem" är att göra lagen som reglerar hemundervisning hårdare! Trots att det inte är det som är problemet!

3. Tyvärr verkar det som om både reportern på SVT, och de intervjuade (f.d. utredaren Margo Ingvardsson och utbildningsministern) har missat/glömt/inte lärt sig/undvikit något mycket väsentligt - nämligen vad svensk lag egentligen säger:
- Man påstår i programmet att Sverige inte gått med på Europakonventionen i sin helhet (specifikt nämner man paragrafen i tilläggsprotokollet, att barn har rätt till en utbildning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse).

OBS - 1995 började HELA Europakonventionen att gälla som lag i Sverige, och den gamla reservationen (från 1952) mot paragrafen i tilläggsprotokollet togs medvetet bort, på grund av att man i Sverige har både friskolor och hemundervisning!

Varför i hela världen VET inte vår utbildningsminister detta??? Reportrar kan ursäktas när de gör dåliga knäck, men utbildningsministern... Nej!

Vill du se om hela avsnittet eller bara den delen där Jan Björklund är med?
KLICKA HÄR

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Mr. Björklund fick en fråga från Barbro Westerholm (fp).
Frågan var vad han...

avser att göra för att barn i slutna rörelser ska få den skolgång och den skolhälsovård som de enligt svensk lagstiftning har rätt till.

Björklund svarade igår, 21 maj, bland annat (min fetstil):

I samband med arbetet att ta fram förslag till ny skollag prövas om kraven för att elever ska få fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel genom hemundervisning, bör skärpas, och i så fall möjligheterna till detta.

Läs frågan:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … mp;nr=1203
Läs svaret:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a … mp;nr=1203

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Ojojoj - storm i ett vattenglas - det var visst ETT (1) barn i Maranata som beviljats hemundervisning!!!

http://www.lararnastidning.net/LT_Outpu … eStateID=2

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Jag skrev till Regeringen/Utbildningsdepartementet om programmet.
Efter "påstötningar" publicerar jag det här.

Läs 1. Mitt brev, 2. Deras svar, 3. Mitt svar på deras svar.

1. Mitt brev

Från: ej_svar@regeringen.se
Datum: sö 20 apr 2008 20.09.48 GMT+02:00
Till: registrator@education.ministry.se
Ämne: Upprörande uttalande i Existens, om Hemundervisning (till Jan Björklund)

Från: Michael Hammarnejd

Meddelande: Du har gjort oss både ledsna och lite upprörda, herr Björklund.

Efter att ha sett ditt framträdande i tv-programmet Existens för några veckor sedan, har vi och många med oss reagerat mycket negativt på dina uttalanden däri. Förklaringen och begäran om svar nedan:

Förklaring:
- Maranata använder hemundervisning som "täckmantel" för att bedriva icke godkänd skola.
- Detta är ett problem man inte kommer åt genom att förändra lagen som reglerar hemundervisning! Det vore lika dumt som att ändra på lagar som reglerar yttrandefriheten, när några använder den som täckmantel för att bilda t ex nazistparti.

Dessutom säger Du rena felaktigheter i inslaget:
1. "Eftersom jag inser att det är väldigt svårkontrollerat ((huruvida hemundervisning följer läroplanen)) menar jag att vi ska vara skeptisk över huvudtaget till om vi ska tillåta hemundervisning i framtiden." Det är inte alls svårt att kontrollera! Läs mer...

Vi är en av de hemundervisande familjerna i Sverige. Vi känner personligen de flesta andra. Vi och nästan ALLA som vi känner till, har ett gott och nära samarbete med den lokala kommunala skolan, där kontrollen av undervisningen fungerar utmärkt - till både kommunernas och familjernas belåtenhet. Och INGA av oss håller på något som ens liknar Maranatas "smygskola". Barnen utvecklas mycket väl, både kunskapsmässigt och socialt (min grabb hade redan i februari i år klarat av allt som läroplanen för åk2 innehöll).

2. Du sade även att Du planerar att "i skollagen ta bort de regler som möjliggör att man kan ha hemundervisning av religiösa och filosofiska skäl."

Här hakade Du på någonting som programmet gjorde ett stort fel i (och som troligen föranleder en anmälan hos Radionämnden) nämligen att Sverige INTE har gått med på Europakonventionens Tilläggsprotokoll Artikel 2 (om just "Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse"). Det har vi visst det! Läs mer...

Proposition 1993/94-117:
"Under hänvisning till att dagens skolundervisning skall vara objektiv och eleverna således inte tvingas bevista en undervisning som strider mot föräldrarnas övertygelse samt till att gällande skollag ger möjlighet att fullgöra skolplikten genom fristående skolor eller genom hemundervisning, föreslår kommittén att den svenska reservationen återkallas."

Denna proposition gillades och antogs! Vi är sedan dess förbundna att se till att all vår lagstiftning stämmer överens med Europakonventionen.

Den politiker som försöker upphäva sådana uttryckliga mänskliga rättigheter - i både Europakonventionen och FNs deklarationer om de männskliga rättigheterna (som säger i Artikel 26:3 "Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar") - begår nog politiskt självmord...

Jag och några av mina vänner som hemundervisar, skulle gärna vilja ha svar på hur Du egentligen ställer Dig till hemundervisning och alla de komplikationer som skulle uppstå, människorättsligt, om Du ändrade på lagar för att ytterligare försvåra. Svaret skulle vi gärna se skriftligt, men helst skulle vi vilja komma att besöka Dig på din arbetsplats, för att höra det direkt från Dig.

Vi avvaktar Ditt svar, helst med förslag på tidpunkt för träff, helst innan sommaren. Vi är ca 2-3 personer som skulle komma, men vi representerar i nära nog alla hemundervisande familjerna i Sverige.

Med vänlig hälsning

Michael och Christina Hammarnejd, Västerfärnebo, Sala Kommun.

2. Deras svar

Från: erik.scheller@education.ministry.se
Datum: må 2 jun 2008 15.31.29 GMT+02:00
Ämne: Ang. U2008/3149/DL

Bäste Michael,
utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ditt brev och dina intressanta synpunkter. Han har bett mig, en av hans medarbetare i den politiska staben, att besvara det.

Jag vill inleda med att be om ursäkt för det sena svaret och även meddela att Utbildningsministern, med hänvisning till hans mycket höga arbetsbelastning, tyvärr inte har någon möjlighet att ta emot ert besök. Dock vill jag att ni ska veta att de frågor ert brev berör är under noggrant övervägande inom regeringskansliet och inga förändringar kommer genomföras utan att en dialog, såsom detta brevsvar, förs med berörda parter. En öppenhet inför samtiden är avgörande för att vi ska lyckas i våra reformer av svensk skola och ert brev fyller här en viktig funktion genom att peka på sakförhållanden och påverka den diskussion som förs.

Alla skolpliktiga barn och ungdomar har en lagstadgad rätt till utbildning som svarar mot skolplikten. I detta ligger förutom den undervisning som är skolans kärnuppdrag även tillgång till skolhälsovård i enlighet med skollagens bestämmelser. Rätten till utbildning gäller oavsett var i landet eleven bor eller under vilka omständigheter som elevens familj valt att leva.

Det övergripande ansvaret för att eleverna får sin rätt till utbildning tillgodosedd ligger på elevernas hemkommun. Enligt skollagen ska kommunen se till att skolpliktiga barn som är bosatta i kommunen fullgör sin skolgång. Även vårdnadshavarna har enligt skollagen ett ansvar för att deras barn fullgör skolplikten. I arbetet med att ta fram förslag till ny skollag prövas om kraven för att elever ska få fullgöra skolplikten på annat sätt, till exempel genom hemundervisning, bör skärpas, och i så fall möjligheterna till detta. Att helt förbjuda hemundervisning är dock inget som i dagsläget diskuteras. Detta arbete genomförs självklart i ljuset av de internationella konventioner Sverige undertecknat på området och eventuella förändringar kommer på alla punkter att hedra dessa överenskommelser.

Du har rätt i att Sverige har undertecknat den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tilläggsprotokoll från 1952. Detta dokument symboliserar ett vägskäl i Europeisk historia och regeringen har inga intentioner att bryta mot någon av dess artiklar. Förutom det stycke du refererande till tar vårt arbete också avstamp i exempelvis FN:s konvention om barnens rättigheter och då särskilt artikel nr 3, 28 och 29 som stipulerar att barnets intresse alltid måste sättas i främsta rummet.

Att utveckla svensk skola i enlighet med internationella överenskommelser och mot målet att varje elev ska möta morgondagen med mer kunskap är grundläggande utgångspunkter vårt arbete.   

Med vänliga hälsningar

Erik Scheller
Brevsvarare
Utbildningsdepartementet
Departementsledningen
erik.scheller@education.ministry.se
08-405 19 31

3. Mitt svar på deras svar

To: <erik.scheller@education.ministry.se>
Sent: Wednesday, June 11, 2008 2:34 AM
Subject: Re: Ang. U2008/3149/DL

Hej Erik.

Tack för svar. Jag förstår att Jan Björklund har ont om tid nu i alla
möten.

Under tiden vi väntade på svaret, bildades Riksorganisationen för
Hemundervisning i Sverige, RHS.

Det vore naturligt om vi fortsatte en dialog i dessa frågor.
Lämpligast tycker jag vore att RHS helt enkelt blir remissinstans i
utbildningsfrågor, åtminstone vad gäller frågor som berör
hemundervisning ("utbildning på annat sätt"). I föreningen finns redan
några och kommer att finnas många fler med mycken erfarenhet i
skolfrågor och hemundervisning.

För att RHS ska kunna bli remissinstans i dessa frågor, är kanske ett
besök på Utbildningsdepartementet i sin ordning. Kanske kan Du lotsa
detta önskemål vidare till den eller de som har hand om sådant?

Om RHS kan man informera sig på:
http://www.hemundervisning.nu
mail: info@hemundervisning.nu

En till sak som händer i hemundervisningens tecken, är att den 15e
september - som är Internationella Dagen för Frihet i Undervisning,
IDFU - kommer en samling "supporters" för hemundervisning genomföra
ett glatt demonstrationståg. Det kommer börja vid Skolverket och sluta
vid eller i Rosenbad. Mer information kommer till media och
Utbildningsdepartementet kommer inom kort.

Med vänlig hälsning

Michael Hammarnejd

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Ytterligare bekräftelse på att det var ETT (1) barn i Maranata som programmet Existens gjorde så stor affär av.

Maranatas egen blog (min fetstil) wrote:

I TV-programmet "Existens" i måndags intervjuades Ingegerd Hillbom - chefsjurist på skolverket. Hon sade bl.a: "Det är ju olagligt, för enligt vår lagstiftning så krävs det ett godkännande enligt skollagen för att få ha en skola "
Skolborgarrådet Lotta Edholm sade :..det är helt fel skulle jag vilja säga ." Och i DN har hon citerats så: " Det är oacceptabelt och olagligt " och lovar också att "stoppa undervisningen". Där tar hon tydligen till ett riktigt hotfullt språk: " ...enligt Lotta Edholm är Maranatas hemundervisning ett exempel på där kommunerna borde ha möjlighet till tvångsåtgärder för att kunna hämta barnen till vanlig skolundervisning. "
Varför - kan man fråga sig - för en enda flicka's skull, som inte ingår i det stora systemet? Skolminister Jan Björklund säger i programmet bl.a.: " Man bör vara skeptisk till om vi överhuvudtaget ska tillåta hemundervisning. "

Länk: http://behemotemot.blogg.se/2008/april/ … lagen.html

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

6 (edited by tobiaslindberg 2009-08-19 01:48:22)

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Jag ser att denna tråd är rätt gammal men jag tar upp detta här ändå.

Innan jag kommer in på det jag tänkte säga skulle jag vilja veta när förslaget till ny skollag troligtvis blir antaget och blir ny lag?

Nu till själva saken. I svaret från Erik Scheller försäkrar han att regeringen inte har några intentioner att bryta mot föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse enligt Europakonventionens Tilläggsprotokoll Artikel 2. Trots denna försäkran så ska kraven för att elever ska få fullgöra skolplikten på annat sätt skärpas. Argumenten verkar vara att det finns andra konventioner och artiklar som måste beaktas och att kraven skärps för att på bästa sätt kompromissa ihop olika intressen. I denna argumentering nämner han speciellt FN:s konvention om barnens rättigheter och då särskilt artikel nr 3, 28 och 29 som enligt honom stipulerar att ”barnets intresse alltid måste sättas i främsta rummet”. Det han verkar ha missat är ju den del i artikel 3 punkt 2 som säger ” med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet”. Artikel 3 som han hänvisar till säger alltså att barnets bästa ska komma i främsta rummet med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar. Att i praktiken förbjuda hemundervisning genom att införa ordalydelsen särskilda skäl är inte att ta hänsyn till de rättigheter som tillkommer föräldrarna. Artiklarna 28 och 29 som han också hänvisade till innebär inte heller att föräldrarnas rätt att välja hemundervisning måste inskränkas.

Vad jag kan se är ju detta en rätt ordentlig lucka i Erik Schells argumentation. Den tyngsta artikeln han motiverar inskränkningen med har i sig själv ett förbehåll. Går detta kanske att använda mot inskränkningen av möjligheten att bedriva hemundervisning?


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Lagförslaget: Remissvar nu, som Rohus håller på med. Ska vara inne 1a oktober. Sen omarbetning av skollagskommitten+lagrådet. Sen proposition som man ska rösta om i vår. Lagen tänkt att börja gälla hösten 2011. Läs mer på http://www.rohus.nu

Din logik är underbar. Eriks inte underbar. Bland annat detta adresserar vi i remissvaret. Bland MYCKET annat! Vet inte om det blir så mycket av just denna sajt: www.remiss.gr8.se - men du är välkommen att titta.

Grejen är att Rohus årsmöte är den 12 september, och ett första utkast till remissvar ska vara färdigt tills dess, sen ändrar vi lite, och skickar till Utbildningsdepartementet så de har det på bordet den 1a oktober. Endast LITE tid kvar, alltså.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

Okej, remissvar inne den 1 oktober och omröstning i riksdagen i vår. Ja, det är rätt kort om tid.

Hur som helst, jag har inte hunnit sätta mig in i allt på långa vägar men vad jag kan se så kommer den nya skollagen vad gäller hemundervisning bryta mot flera internationella konventioner som Sverige har undertecknat vilket bord innebära att förändringarna om hemundervisning förhoppningsvis dras tillbaks. Dras förändringarna inte tillbaks finns det bara kvar att dra Sverige inför domstol.

Drogs inte en inskränkning tillbaks tidigare just på grund av att det annars skulle bryta mot konventioner som Sverige undertecknat?

Sedan, detta med att den Svenska skolan skulle vara så bra och neutral och passa alla så att det inte behövs en rätt för de som av religösa eller filosofiska skäl vill välja annan undervisning för sina barn, det är ju ungefär som at säga att vår stat är så bra att det inte behövs några politiska friheter och rättigheter som rätten att organisera sig politiskt eller yttrandefriheten. Hela inställningenär från etablisemangets sida är helt tokig.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

tobiaslindberg wrote:

Drogs inte en inskränkning tillbaks tidigare just på grund av att det annars skulle bryta mot konventioner som Sverige undertecknat?

Nja, reservationen togs bort pga. friskolor och hemundervisning finns, som ger utrymme för andra filosofiska/religiösa... Och det behövdes att reservationen togs bort eftersom man var i färd med att göra Europakonventionen till gällande lag i Sverige - då kan man inte ha några reservationer. Så om nu två olika skolformer gav detta utrymme, så kan man ju inte ta bort en av dem, är vårt argument.

tobiaslindberg wrote:

Sedan, detta med att den Svenska skolan skulle vara så bra och neutral och passa alla så att det inte behövs en rätt för de som av religösa eller filosofiska skäl vill välja annan undervisning för sina barn, det är ju ungefär som at säga att vår stat är så bra att det inte behövs några politiska friheter och rättigheter som rätten att organisera sig politiskt eller yttrandefriheten. Hela inställningenär från etablisemangets sida är helt tokig.

Precis! Precis som på Kuba, i Kina...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nytt inslag om hemundervisning i SVT/Existens

I don’t usually reply to posts but I will in this case. Thank you for all the information.