Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Lite historia - gissa när och av vem!

Vem skrev detta? När? Varför?

Det återstår bara att bestämma, hur och på vad sätt läroverken skall medverka till att dana ungdomens karaktär och tillsynen över deras uppförande mellan lärotimmarna. Det har klagats på, att man fästat för liten uppmärksamhet på denna viktiga del av uppfostran. Så länge ynglingen lämnas helt åt sig själv och blir blottställd för allehanda frestelser och på platser där de minst tjänliga föredömena finns, kan föräldrarna aldrig få förtroende för allmän uppfostran. Detta har varit orsaken till, att så många valt den enskilda handledningen framför den allmänna. Hemundervisningen kan dock ha sina brister och särskilt kamratskapet saknas.

Intressanta kommentarer:
1. Läroverken/skolan=myndigheten/överheten skall medverka till att dana ungdomens karaktär?
2. Föräldrarna ska ha förtroende för allmän uppfostran?
3. Föräldrar har valt enskild handledning = hemundervisning, pga man inte haft förtroende för den allmänna uppfostran?
4. Kamratskapet saknas i hemundervisning?
5. Känns inte detta igen, i allt vad skolan håller på med idag!!!???

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Lite historia - gissa när och av vem!

Ett citat till från samma källa:

I vårt tidevarv förebrår man allmänt ungdomen, att vara egenkär. Här är inte stället att undersöka, om denna förebråelse är grundad. Vi anmärker blott att självklokhet och högmod ofta i vetenskapens rike som i allmänna välden är uttryck för medelmåtta och oduglighet. Vill man vid uppfostran undvika sådana lyten, bör man vinnlägga sig om verklig utbildning, grundlig underbyggnad, klara begrepp och sammanhängande kunskaper.

Ju mer ynglingen lär, desto tydligare inser han hur litet han vet. Genom lärarens uppmärksamhet på varje elevs särskilda sinnelag, förekommer man denna skadliga inbilskhet, som utgör ett hinder för det sunda vettets utveckling och som dödar det älskvärda lynnet. Beröm är sällan tjänligt för ungdomen. Ett enkelt gillande, en bifallande och välvillig uppsyn, ordet rätt utsagt i rätt tid är det språk som ynglingen säkrast förstår och som han bäst behöver. Skulle trots denna kloka behandling någon elev visa sig fallen för ovannämnda fel, bör läraren genom att ställa så svåra frågor, att han omärkligt för sig själv och även andra elever inser att hans kunskaper inte räcker. Detta är viktigt att inse, då mången yngling har blivit missbildad och gått förlorad för eget lugn och statens gagn.

Läraren skall alltid inrätta sin undervisning så, att han kan kontrollera elevernas uppmärksamhet, så att de inte hänger sig åt skingrande tankar eller än mindre åt främmande sysselsättningar. Härtill fordras en väl ordnad lokal, så att ingen elev lämnas ur sikte. Vid läxförhör och redogörelser skall ingen bestämd ordning följas, utan eleverna skall aldrig veta när deras tur kommer.

Kommentarer:
1. Ynglingarna ska tydligen veta hur litet de vet?
2. Om en yngling är glad för att man vet mycket, är det högmod?
3. Beröm sällan tjänligt???
4. Om ynglingen fortfarande är glad för att han vet mycket, ska han förödmjukas med så svåra frågor, inför sig själv och andra elever, att hans kunskaper inte räcker?
5. Om ynglingen *fortfarande* tycker att han vet mycket, kan han gå förlorad för... statens gagn!!!???
6. Lokalen skall utformas så att ingen elev lämnas ur sikte - AHA, nu förstår vi varför skolsalar ser ut som de gör!
7. Läxförhör i beskriven ordning = alla ska veta sin plats, och förödmjukas inför alla om man inte kan det man *ska* kunna... ojojoj.

Känns igen även IDAG, va??

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Lite historia - gissa när och av vem!

Kommentar till kommentarerna wink

1) Det står yngling och ungdom - inte barn. Vår femåring lever fortfarande med en grandios självbild, och det är helt ok. Jag är dock bekymrad när jag ser samma brist på självkännedom hos hans snart tioårige kusin. Att veta att det finns mycket mer att veta innebär i sig inget underkännande av min egen kunskap. Det förskolebarn som inte tror att pappa/mamma vet mer än barnet självt är det i min mening synd om. Någon gång under skoltiden kommer föräldrarnas gloria att komma på sned, men som jag ser det bör barnet då lära sig att flytta över auktoriteten till ex lärare eller andra som vet mer i ämnet i fråga.

2) Nej. Texten säger dessutom att högmodet kommer av brist på kunskap, inte av alltför stor kunskap. När man tror sig veta massor, men i själva verket inte ens lärt sig så mycket att man börjat ana hur stor ämnets kunskapsmassa egentligen är.

3) Vad är beröm? Det texten beskriver att man ska göra i stället för att berömma är vad jag vanligen räknar som beröm: Riktad uppmärksamhet, gillande genom mimik och ögonkontakt, verbal bekräftelse ("rätt"). Ordet beröm kan då antas stå för något mer än detta, kanske högljutt och långrandigt omnämnande inför utomstående om barnets förtjänster?!

4) Om yngligen fortfarande är egenkär, självklok och högmodig (inte glad eller med gott självförtroende - självklok är när man aldrig vill ta emot råd ifrån någon) ... bör frågorna ställas så att han "omärkligt för sig själv och även andra elever" vidgar sin världsbild. Om det sker omärkligt kan det knappast anses vara förödmjukande. Syftet är att bilda eleven, inte låta honom fortsätta i sin okunskap.

5) Om yngligen fortfarande anser sig själv vara den enda auktoriteten kommer han knappast att inordna sig i samhällslivet, än mindre bli en medborgare som bidrar till det gemensamma goda genom samarbete med arbetskamrater etc.

6-7) Ja visst finns tanken att kontrollera eleverna. Som förälder är min största oro att mitt barn lämnas utan tillsyn i skolan och att alltför mycket tid tillbringas med att gå omkring i klassrummet och göra just ingenting (som jag själv tillbringade de två första åren i grundskolan; det fanns alldeles för lite att göra och ingen som såg till att jag gjorde något över huvud taget).

Att läxförhör anses vara standard tyder på att texten har några år på nacken. Vad var det normala sättet att undervisa/läxförhöra vid denna tid? Texten antyder att läxförhören gjordes så att om man satt först i tur så behövde man bara svara på första frågan (och bara läsa på första stycket i texten?) och sedan kunde man utan större risk sova resten av lektionen... Då är det väl ändå bättre att läraren inte går i tur och ordning utan att den utses att svara på frågan som t ex räcker upp handen som tecken på att man vill svara, eller den vars ansiktsuttryck vittnar om att det finns ett svar på lut?

Nu väntar killarna på mellis - dags att gå. Jag fortsätter gärna att disskutera liknande texter. Vem har skrivit förresten?

/Malgomaj

Re: Lite historia - gissa när och av vem!

Så du ser texten som ganska goda tips på bra undervisningsmetoder/principer?

Om din 3a:
Beröm är väl sånt som barn innan skolan alltid får av släkt och vänner  när de lär sig gå, cykla, rita, sjunga... som gör att de känner sig duktiga, sedda och blir uppmuntrade att lära sig göra mer. I skolan skall man inte göra det, anser författaren, utan hålla sig till att säga "rätt" - eller ställa så svåra frågor att eleven fattar att hans kunskaper inte räcker, ifall han skulle *tro att han kan nåt*. (Var denna text månne upprinnelsen till Jantelagen, ett mycket "svenskt" fenomen?)

Om din 5a:
Är det så du tolkar "statens gagn"?

Om läxförhör:
Texten menar att man *inte* skall följa någon bestämd ordning, för att eleverna *inte* ska veta vem som ska få svara på nästa fråga. Så att läraren efter eget behag kan låta någon svara på en fråga som han troligen *inte* kan svaret på (för att på så sätt än mer pränta in att han inget vet) - eller tvärtom, låta någon svara som troligen *kan* svaret på, för att låta de andra veta att den eleven kan.

Min fråga till dig/er är, om du kan gissa när, av vem och varför texten skrevs. Blir roligare om du gissar först wink

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Lite historia - gissa när och av vem!

Svar på vem som skrivit och när:

Svensk författningssamling 1820
Det var alltså kungen som genom sin Uppfostringskommité - ja den kallades så då, nu kallas den Skolverket - förmanade de de undervisande till ovanstående.

Två pdf-er finns att läsa här:
http://www.skola.gr8.se/dokument/index. … a%2F1880-/

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!