Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Halva befolkningen i utbildning?

Ulf Lundgren, professor i pedagogik, tidigare generaldirektör för Skolverket, blev intervjuad på tv, Aktuellt 2007-04-24 kl 21.00. Han sade bland annat:

Under 90-talet har en stor volymökning skett i utbildning... idag är 40% av befolkningen i utbildning eller arbetar med och i skolfrågor

Elever och de som aktivt arbetar inom utbildning = 40% av befolkningen.
Lägg därtill läromedelsföretag och alla andra som levererar allt mellan skolmat och byggnationer, så kommer vi med säkerhet över 50% av befolkningen som är sysselsatta med...skola!

Mycket tänkvärt.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Gäller siffrorna procent av hela befolkningen eller procent av de arbetande?

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Av hela *befolkningen* !!!

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Halva befolkningen i utbildning?

I så fall är ju siffrorna gigantiska! Om man räknar bort pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa så blir det över 50 %! Men vem kunde förvänta sig något annat? Det är ju trots allt ytterst få som behöver sysselsätta sig med matproduktion, basvaror m.m. Teknologin är så effektiv så större delen av befolkningen skulle antagligen inte behöva arbeta alls. Vi skulle få mat, kläder m.m. i alla fall. Men ingen vill ju ge pengar frivilligt till alla dessa som egentligen inte skulle behöva arbeta, så någonting måste de ju hitta på...

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Men vänta nu; för mig innebär unschooling att alla är inbegripna i lärande. Det livslånga och livsvida lärandet är livsviktigt och livsnödvändigt för alla. Varje barn (föräldrar först men gradvis barnet själv med stigande mognad), arbetare, ja - alla människor har ansvar för att detta sker. Jag vill jobba för att ALLA utnyttjar och utvecklar sitt eget lärande. Detta får inte institutionaliseras eller kommersialiseras utan är en grundläggande mänsklig rättighet och skyldighet.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Absolut, Lydia.

Problemet är att hälften av befolkningen går eller är i det skolsystem som staten/kommunerna tillverkat/utformat för att uppnå sina syften, syften som inte betjänar vare sig elever eller lärare. Samhällets syften med skolsystemet är a/hålla igång ett gigantiskt system som kostar massor och ger staten "rätt"" att beskatta befolkningen, och b/skapa goda medborgare av barnen, goda i samhällets ögon, dvs bra på att producera/konsumera. Och det systemet har verkligen "lyckats"! Mer än 99% av befolkninen tycker/känner att t ex hemundervisning är konstigt och "fel"! Och duktiga producenter/konsumenter har man skapat - VAD vi producerar/konsumerar är globalt och fördelningsmässigt helt crazy! "Tillväxt" är mantrat för samhälle/stat/industri - HUR vi växer, och VART vi växer ur etisk synvinker är helt uppenbart underordnat.

Detta är min personliga uppfattning.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Ropen skalla: Lärande för alla!
Tänk- över femtio procent av befolkningen använder arbetstid för att utveckla och lära sig mera! Jag vill se allt intresse för lärande som positivt och naturligt. Oavsett var! Alla möjligheter behövs! Plats för lärande är fortfarande ett val för individen/familjen  -vilket är det bästa med hemundervisning tycker jag. Hemundervisning bygger ut vår trånga syn på lärande som något vi kan bestämma när-var-om vad - hur det sker. Det jag vill poängtera är: Varken traditionell skola för alla- eller hemundervisning för alla! Oavsett val av arena och kombinationer av arenor behöver vi - samhället- erbjuda mångfald för att nå fram till varje individ. Hur kan denna öppning vara ett problem? Hemundervisning som allenagörande metod är lika trångsynt som en statsstyrd skolmodell för alla.

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Problemet med "denna öppning" är att den är alldeles för liten och trång. Att en enda skolmodell dominerar hela "marknaden". Jag håller med om att valfrihet och lärande är något positivt. Problemet är att en mycket stor del av del av de 50 procenten sysslar med raka motsatsen. De lär sig att inte välja själva och effektiv eliminering av nyfikenhet och inlärningsförmåga.

Vi lever i en uppblåst tillväxtbubbla som kräver att alla arbetar mer och mer med alla möjliga onödiga saker bara för att tillfredställa ett system. Ökad konsumtion och produktion, det spelar ingen roll vad som konsumeras eller produceras allt leder till tillväxt. Endast ett fåtal av de arbeten som finns är viktiga. Och endast en liten del av tiden på jobben används effektivt. En mycket stor del av arbetstiden ägnas åt planering, administrering, resor, väntan, raster och störande avbrott. Frågan är i grund och botten vart vi vill med samhället. Är det önskvärt att alla sliter häcken av sig till ingen nytta? Man blir trots allt inte lyckligare av tillväxt eller materiellt överflöd.

Halva befolkningen sysselsatta med utbildning kan ur det perspektivet verka bra. Människor passar på att göra något meningsfullt med livet, söka mening och kunskap. Ja, om det ändå handlade om det i dagens skolvärld. Större delen är i praktiken sysselsatt med att verkställa statens arbetsmarknadsplaner och bryta ner barn och ungas självförtroende, motivation och inlärningsförmåga.

Jag skulle gärna se att halva befolkningen ägnade sig åt att läsa böcker, söka kunskap och utvecklas på heltid. Det finns ingen principiellt eller teoretiskt problem med att så många ägnar sig åt utbildning. Vi har mer än råd med det. Problemet är bara att dagens utbildning i praktiken mer verkar vara inbillning...

Re: Halva befolkningen i utbildning?

Öppningen att allt fler är intresserade av att lära sig mera- den är ju i grunden positiv. Men jag tycker (håller med dig om?) att kvaliteten och det som verkligen gör avtryck- det man lär sig- är något annat. Biljettsynen då avslutad utbildning skulle ge ett jobb och betyg som något absolut mätbart håller inte längre. Det gäller att skilja på lärande och utbildning. Nuläget handlar verkligen mera om inbillning än utbildning! Jag kan tillgodogöra mig mera på annat sätt än traditionell utbildning. Du skriver:
"Större delen är i praktiken sysselsatt med att verkställa statens arbetsmarknadsplaner och bryta ner barn och ungas självförtroende, motivation och inlärningsförmåga."
Min förändringsbild skiljer sig inte mycket från din beskrivna.Men jag vill verka i (det hittills traditionella) utbildningsområdet för att åstadkomma en förändring inifrån. Det är ju i mötet med elever och lärarkollegor jag kan peka på andra vägar, diskutera och utveckla verksamheten mot livsvitt och livslångt lärande. Redan nu har vi ju friskolereformen som i längden kan åstadkomma mera förändring- om sådana som du och jag efterfrågar och utvecklar något annat.