Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Regeringskansliet wrote:

Regeringen har i dag i en proposition föreslagit riksdagen att häva riksdagens beslut gällande i vilka årskurser det ska anges kunskapsmål och i vilka årskurser nationella ämnesprov ska vara obligatoriska.

Avsikten är att skolor i framtiden ska genomföra nationella prov i årskurs tre i läsning, skrivning och räkning.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/sb/d/8543/a/79328

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

2 (edited by tax 2007-03-23 21:11:31)

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Märkligt om inte lärarna märker hur barnen klarar att läsa, skriva, räkna utan nationella prov.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Och detta med prov i trean sägs drabba även Waldorf-skolor...

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14895440.asp

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Självklart märker lärarna om barnen inte kan skriva och läsa! Men pga bristande resurser att sätta in för dessa elever så finns en tendens att bara skicka "problemet" vidare till nästa stadium. Många elever går genom hela grundskolan utan att få adekvat stöd och hjälp.
Jag tror dock att nationella prov redan i lågstadiet riskerar att förstärka problemen eftersom barnen får svart på vitt på att de inte kan = att det är dem själva det är fel på. Många gånger bottnar problemen med läs- och skriv i olämpliga metoder. T.ex. är det vanligt att man lär ut läsning genom att plocka isär orden i meningslösa smådelar. Barn (liksom vuxna förstås) behöver känna att det de lär sig är meningsfullt och lustfyllt och där har svenska skolan misslyckats kapitalt. Det är ett faktum att våra skolbarns lust att lära stadigt minskar år för år. Regeringen skulle behöva fråga sig varför det är så.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Regeringen vill införa nationella prov i alla teoretiska ämnen i nionde klass
http://www.skolverket.se/sb/d/1270/a/9116

Jag kan inte förstå hur detta skulle göra skolan bättre ?

Jan Björklund borde läsa blanda annat Howard Gardners böcker.

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Det kommer inte att göra skolan bättre för eleverna! Tvärtom kommer fler elever slås ut. Och det är inte för att de är "obegåvade" utan för att lärarna kommer bli ännu mer stressade över att hinna med det som kommer på nationella provet vilket kommer innebära en mer uppstyrd undervisning med mindre utrymme för elevernas egna intressen och initiativ. Eleverna är redan för stressade som det är nu.
Faktum är att förslagsställarna bortser från all nutida pedagogisk forskning om lärande. Den är t ex entydig när det gäller vikten av att utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen. Man kanske tror att det kan kombineras med prov som ser lika ut i hela landet men då misstar man sig.  Såvitt jag vet finns det ingen forskning de kan stödja det här förslaget på.

Arg Gunilla

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Lärarna har väl ingen som helst anledning att använda det nationella provet som underlag för betyg. En av mina lärare i 9:an körde på med sin undervisning helt oberoende av vad som skulle komma på det nationella provet. Provet var obligatoriskt, så vi gjorde det, men det påverkade inte våra betyg. Det finns väl ingen lag som tvingar läraren att låta sig "styras".

Fast sorligt nog gör det i alla fall. Men det finns ju ett litet kryphål om man bara uppmärksammar det.

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Nej, det finns ingen sån skriven lag men beteenden påverkas ju av så mycket mer. Exempelvis vill man att ens elever ska göra bra resultat på nationella proven eftersom de resultaten åtminstone delvis är en indikator på hur man som lärare lyckats med undervisningen. Som mattelärare vet jag att de flesta mattelärare vill hinna med alla moment som kommer på nationella provet och det sker ofta till priset av att det går för fort för en del elever och de därmed misslyckas. Om man generellt skulle jobba mer individualiserat så kanske det skulle gå bättre för alla men matteundervisning, iallafall på högre stadier, är sällan individualiserad.

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Dessutom har många skolor fått kritik av skolverket för att nationella provs resultaten inte stämmer överens med betygen. M a o finns också en press att inte avvika allt för mycket, helst inte alls, från NP resultaten när man sätter betyg.

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Jo, nästan alla lärare använder nationella proven som skolverket vill, man kan bara hoppas att fler ignorerar det... Provet sabotera ju alla möjligheter att bedriva individanpassad undervisning. Läraren tvingas banka in ett bestämt innehåll i varenda elev och homogenisera hela klassen. Olika individuella särintressen inom ämnet kan inte tas till vara på och allting som inte är viktigt inför provet blir irrelevant. Jag har haft många lärare som bara ägnat sig åt "det här ska ni kunna inför provet"-snack på lektionen. Nationella prov är ena riktiga likriktare som borde avskaffas!

Men det finns ju så klart en tanke om att fånga upp elever som ligger efter. Om det ändå vore så bra att proven var till för att hjälpa eleverna och fånga upp de svaga. Men bara att bli klassad som svag tror jag är att stjälpa mer än att hjälpa. Som redan är välkänt så är prov en katastrof för elever som får IG och G. Det stärker deras dåliga självkänsla. Men vad som inte brukar komma fram så ofta är att elever med MVG och VG också påverkas negativt. Trots att jag för det mesta får MVG i alla ämnen så ifrågasätter skolan ständigt min självbild. Jag ska ständigt bedömas gång på gång, jag kan aldrig vara trygg och känna mig säker på mig själv. Kommer jag att lyckas denna gång? Var det verkligen så bra?

Jag märker det här väldigt starkt nu när jag varit ledig i nästan ett år. Under min lediga tid byggdes självkänsla och självförtroende upp till normal nivå igen, men så fort jag kom tillbaka till proven och läxorna igen så bär det av nedåt. Det spelar ingen roll att jag hittills fått MVG i allting utom Engelska och Franska och att jag ständigt tänker VG-G, vad skulle det spela för roll? Jag påverkas negativt i alla fall. Det jag pratar om nu är skolans fula sätt att anpassa elever till samhället. Genom dålig självkänsla och självförtroende så blir man väldigt beroende av vad andra tänker och tycker. Man ska hela tiden tillfredställa någon annan, ett prov, en lärare, en förväntning, ett betyg. Detta är en utmärkt anpassning till samhället. Man producerar arbetskraft som lyder och inte ifrågasätter, som finner sig i sin plats och inte tänker några revolutionerande farliga tankar. Efter skolan fortsätter man av bara farten och tillfredställer andra, sin chef, sin arbetsgivare, staten m.m.

Re: Nu kommer nog nationella prov i tredje årskurs...

Så sant, så sant.
Om det nu vore så att nationella proven var till för att hjälpa "de svaga" så skulle de väl knappast ligga i slutet av åk 9...