Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Topic: Timplanen avskaffas?

Nu är på tapeten någonting "stort" i vanliga skolan, och poltikerna är oeniga, en strid blossar kanske upp?
Om vad? Jo, timplanen - tack Rita för tipset.

Tidigare började Skolverket prata om "individuella utvecklingplaner", något som är självklart för hemundervisare.
Nu vill man avskaffa timplanen - också något som de flesta hemundervisare levvt helt utan.

Det här har den sk. timplansdelegationen hos Skolverket gjort:

Avskaffa timplanen i grundskolan, föreslår Timplanedelegationen i sitt slutbetänkande. Nu instämmer Skolverket i förslaget.

Läs mer på http://www.skolverket.se/sb/d/1413/a/64 … 6E67B58F71
Och delegationens egen (!) websida: http://www.timplanedelegationen.gov.se/ (men den websidan verkar vara borta?)

Skara Kommun har varit delaktiga i detta "experiment" sedan fem år tillbaka. Läs mer om dem på:
http://www.skara.se/index.php?id=1546

Statens Offentliga Utredningar (SOU) om timplans-avskaffning finns redovisad här:
http://www.regeringen.se/sb/d/5229/a/53295

Timplanen som den ser ut idag finns här:
http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommun … skolan.pdf

Diskussion följer...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Timplanen avskaffas?

I GöteborgsPosten kom direkt svar från politiker som reagerat negativt på det här med att avskaffa timplan:
Från den 18e januari: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d … p;a=243923
Ladda ner och läs

Detta vill jag kommentera:

Debatt 18/11
Utan timplan ingen historia i skolan
Avskaffande av en timplan i skolan kan leda till att dagens ämnen försvinner från undervisningen. Helt uppenbart är att ämnet historia riskerar att helt utraderas i grundskolan, skriver bland andra Lars Leijonborg och Helene Lööw.

Ska kommunerna få makten att ersätta ämnen som historia och religionskunskap i skolan med nya lokala ämnen som kallas för "social kompetens" eller "personlig utveckling"?

Om det är vanligt att skolorna valt att fokusera på social kompetens och personlig utveckling, så är det intressant! Just dessa bitar fungerar ganska dåligt i vanliga skolan, och orsak till varför det är så bråkigt/stökigt/mobbat/etc där, eller hur? Och dessa bitar fungerar så bra i hemundervisning!

Det är konsekvensen av det förslag som nyligen lagts fram av regeringens timplanedelegation. Tyvärr verkar huvuddelen av partierna vara inne på samma tankar; att avskaffa den nationella timplanen.
Reformens djupaste innebörd är att en avskaffad timplan faktiskt öppnar för ett avskaffande av dagens ämnen i skolans undervisning. Särskilt stor risk löper de samhälls- och naturorienterande ämnena att försvinna från elevernas schema.
Helt uppenbart är att ämnet historia riskerar att helt utraderas i grundskolan. Liknande risk löper ämnen som religionskunskap, geografi och biologi. En avskaffad ämnesindelning, genom en avskaffad timplan, kan snabbt bli ett grundskott mot den svenska bildningsskolan.
På senare år har flera förslag lagts fram, bland annat av dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson, att avskaffa ämnen som historia och religionskunskap och ersätta dessa med nya ämnen som till exempel "etik och moral" eller "social kompetens". Med avskaffad timplan blir det fritt fram att genomföra sådana förändringar efter beslut i varje enskild kommun.

På försök
Under ett antal år har några hundra svenska skolor fått arbeta i ett försök utan timplan. De ämnen som oftast avskaffats på schemat i dessa skolor är orienteringsämnena.
Pedagogikforskaren Fredrik Alm utvecklar detta i en intervju i Lärarnas tidning: "Natur- och samhällsorienterande ämnen hör till de ämnen som många gånger ges andra namn. Det kan till exempel vara projekt, forskning och utvärdering." Skolorna "schemalägger ett arbetssätt" säger Alm vidare och att "läroplanen får i vissa avseenden komma in på schemat genom att normer, värden och delaktighet tas med".

Också intressant! Att när man börjar skolan splittras från sin värdegrund i familjen på dessa områden har ansetts av många forskare och insetts av de flesta hemundervisare sedan länge, vara en grundläggande orsak till oro, otrygghet, gruppbildningar och alienation hos elever, och att detta i sin tur leder till allmän känsla av främlingsskap, revolt och uppror.

Alm konstaterar också att på elevernas scheman finns, ofta nya ämnesrubriker som "planering", "rörelse" och "social kompetens".
Pedagogikforskaren Hans-Åke Scherp förklarar att utan timplaner "gynnas mer elevaktiva arbetssätt".
En viktig skiljelinje i debatten är hur man betraktar förekomsten av olika ämnen i skolan. Många pedagogikforskare framhåller själva arbetsprocessen som det viktiga och att ämneskunskaperna inte är det viktiga.
De som vill avskaffa skolans ämnen hävdar att "livet är inte indelat i ämnen". Detta är givetvis ett riktigt konstaterande. Men livet är inte indelat i teman eller projekt heller.

Där ser man! Detta har hemundervisare sett i praktiken hela tiden. Aktivt arbetssätt i sammanhang och delaktighet. Lära för livet i en takt och mängd som är helt anpassad till var barnet är och vad det behöver.

Men när man ska lära sig en stor kunskapsmängd, till exempel genom studier i skolan, underlättar det om kunskaperna är strukturerade i någon form. Om dagens ämnen avskaffades, skulle nya indelningar av kunskapsmängden snabbt behöva uppfinnas.
Indelningen i ämnen är ett praktiskt sätt att strukturera den väldiga kunskapsmängd som barn och ungdomar ska lära sig under studietiden i skolväsendet.

Praktiskt för vem? Lärarna eller eleverna? Livet är som det är, brett och utan gränser och uppdelningar. Låt då barnen få leva så; brett och gränslöst. Om det oroar någon att man "förlorar kontrollen" så är det enbart lärarna/skolväsendet! Är barnen till för skolan, eller tvärtom??

Om ämnesavgränsningar i grundskola och gymnasium i allt väsentligt är desamma över hela landet liksom i högre utbildning underlättar det att få lärare som behärskar de ämnen de ska undervisa i.

Olika karaktär
Det är vidare en fördel att studenterna känner igen de olika ämnenas karaktär inför val till högre studier. Läromedel och läroböcker är uppbyggda kring samma ämnen. Det är också en stor fördel att ämnen som matematik, kemi, historia och geografi har ungefär samma struktur och avgränsningar i hela världen, vilket underlättar ett internationellt tankeutbyte.
En timplanefri skola med nya lokala ämnen som ersätter de nationella går tyvärr hand i hand med den nya lärarutbildningen där ämneskunskaper fått minskat utrymme.
Om varje skola har egna ämnen kan ingen lärarutbildning längre ge ämneskompetens. Lärarutbildningen reduceras då till att utbilda trivselvaktmästare, utan något kunskapsmässigt djup. Perspektiven förfärar.

Lärarna känner sig hotade. Intressant!

En del elever behöver mer tid än andra. Andra elever kan gå fortare fram. En del elever kan behöva gå ett helt extra år. Många tror nu att timplanen måste avskaffas för att möjliggöra ökad individualisering.
Men timplanen bör inte vara en exakt bestämning av hur många timmar varenda enskild elev ska ha i varje ämne. Rektor och lärare måste naturligtvis ha befogenheter att besluta att en elev som riskerar att bli underkänd i ett visst ämne ska få mer tid, och att en elev med mycket höga resultat kan hoppa över lektioner.

Hoppa över lektioner? Det har jag aldrig hört talas om inträffat för hög-presterande elever. Det är ju ett mycket stort klagomål på skolan generellt, att man inte kan hjälpa de högpresterande...

Detta behöver tydligt framgå i skollagen.
Vi kräver att timplanen blir kvar och att försöken med timplanefri skola avbryts. Däremot måste det bli tydligt i skollagen att enskilda elever, efter beslut i skola, både kan få fler eller färre lektioner i vissa ämnen.
Ämnen som historia och religionskunskap ska inte kunna avskaffas i smyg.

Ja, skolan har problem, det visste vi. Nu visar det sig att skolan har ännu större problem. Nu börjar hela lärarkåren oroa sig igen. Förra gången handlade det om när lärarna gick från att vara statligt till kommunalt anställda - då höll man på i många år, för att fastslå just en timplan, så att lärarkåren med dess alla olika ämnes-uppdelningar fick sin beskärda del av kakan. Oron var inte om barnens väl då. Inte nu heller. Intressant är i alla fall, att inom Skolveket har man kanske förstått en del självklarheter inom undervisning och om barn; individanpassat och icke-strukturerat lärande över ämnesgränserna.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!