• Jag lovar att alltid vara vänlig här. Hedersord!
• Varje ny medlem måste nu skriva en presentation om sig själv innan han/hon blir Medlem • När jag är registrerad kommer jag att få se många fler avdelningar i Forumet, markerade med en "kula", () i namnet. Där vet jag att endast registrerade medlemmar ser inlägg - och respekterar att där kan man skriva "fritt" och lite mer "privat".
• Och när jag registrerat och loggat in, kommer jag att välja språk i min Profil, så att det blir precis som jag vill (ifall jag inte får mitt språk automagiskt)
• Att registrera med en epostadress som inte fungerar är inte tillåtet, eftersom det omöjliggör kontakt. Personlig kontakt är en förutsättning för förtroende, som detta forum bygger på.

• I promise to always be friendly here. Scout's honor!
• New members must now write a presentation about him-/herself before becoming Member • When I have registered, I will see many more sections of the Forum, marked with a "bullet", () in front of the forum title. There, I know the posts can be seen only by registered guests, and I will respect that there we can write "freely" and a bit more "private".
• And when i have registered and logged in, i will choose language in my Profile, so things look like i want them to (in case i don't get my language automagically)
• It is not allowed to register with an email address that does not work, as this makes it impossible to establish contact. Personal contact is a prerequisite for the trust that this forum is based on.