Topic: Några lösningar?

Det finns väldigt mycket med skolan som inte är bra, men har någon något mer genomarbetat förslag på en förändring. Hemskola är ju ett alternativ. Det kan fungera för somliga. Men det är knappast någon hållbar lösning på hela skolproblemet. Jag har läst lite grann här och där i forumet och det verkar inte finnas något ställa där alternativen diskuteras ordentligt. Det finns mängder av problem man stöter på när man försöker utforma en "ny skola". Det är något som sysselsätter mig då och då. Det vore intressant att diskutera det hela med någon och se vart man kommer. Bara för att nämna några av de problem jag funderar över:

1. Är det önskvärt att sluta klassa in människor? Kommer samhället att fungera om alla uppsoftras till fria individer med egna viljor? Krävs inte en likriktning av befolkningen för att samhället skall gå runt?

2. Problemet individ - kollektiv. En skola som formar sig efter eleverna riskerar att inte stimulera eleverna. För att vara kreativ och komma framått måste man ha begränsningar. Hur mycket ska läraren bestämma /eleven ?

3. Lärarens aurktoritet. ? behövs den eller ej? Barn behöver förebilder... inte kompislärare. Men samtidigt inte lärare som tvingar dem till lydnad med hjälp av betyg...


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Några lösningar?

Tunga grejer, Samuel!
Jag får en tanke för din skull, att du skulle nog uppskatta och delta i en mailing-lista som handlar om framtiden, kanske andra också vill anmäla sitt intresse...

Listan ligger på framtid@lists.justagreathost.com
eller på webben: http://lists.justagreathost.com/listinf … athost.com
Maila/surfa dit, så kommer nog nåt svar, kommer själv inte ihåg hur man kom in på den...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Några lösningar?

Oj, oj, Samuel, här har du kanske hamnat lite fel. Jag tror inte att någon på den här här sidan åberopar sig att ha lösning på hela skolproblemet (med all respekt för Mischa, förståss, som verkar politiskt intresserad), det lämnar vi nog till de som har ansvar för skolan och dess värld. Några av de frågor du ställer är visst högaktuella innan skolvärldens värld har jag hört, elevens inflytande över skolan i en skola med från 400 elever (normal storlek?) och uppåt, med i jämförelse ganska få lärare, vilket ju kan vara ett problem om elever och lärare inte riktigt vill samma sak....

Vi är hemundervisare, inte problemlösare av en skolvärld vi inte är del av. På vilket sätt är vi inte del av den? Vi sköter vår hemundervisning i lugn och ro med ett rikt socialt program på schemat, läser tidningar och lyssnar på vänner och tidningars klagan över skolan med äkta empati. Men att vi skulle ge oss på att lösa deras problem? Nääää....vi har annat att göra.

Re: Några lösningar?

Detta står klart och tydligt på startsidan:

"Välkommen till Forumet för
allt om Barn, Utbildning och Skola"

Låter mera som ett brett forum för konstruktiv debatt kring skolväsendet än en sida för hemundervisare som inte bryr sig om den vanliga skolan.


"Många står undrande inför hur skolan utvecklades till vad den är idag. Är den ett misslyckande? I behov av reform eller revolution? "

Låter som ett diskussionsforum kring vad man skall göra med skolan. Göra om den helt, eller bara lite?


"Varför blev det så här? Är skolan från början något annat än vad vi trott? Finns det alternativ?..."

=  Att diskutera alternativen till dagens skola. Se frammåt. Vad kan göras? Vad skall förbättras?


Såvitt jag förstår skapades detta forum just för att diskutera dessa frågor. VAD MAN SKA GÖRA. För att kunna komma fram till om man bör göra en "revolution" eller bara "reformer" (som står ovan) så måste man diskutera grunläggande mål, mening och syfte med skolan och fundera kring hur man skall uppnå dessa mål i praktiken. Då måste man ställa bland annat dessa frågor och diskutera kring dem. Ta t.ex. individ-kollektiv problemet. Ska alla elever masbehandlas och bli likadana eller behandlas som individer eller något däremellan? Överindividualisering är något negativt, likasåmassbehandling. Sen måste man fråga sig för vem det är negativt. Ur samhällets synvinkel är massbehandling något positivt. Ju mer lika alla medborgare är desto bättre kommer samhället att fungera. Billigt, effektivt osv... Och skulle individerna bli lyckligare av individualisering? I dagens samhälle är "singel" normal tillstånd. Att vara fri från allt och alla. individ.... m.m.m.

Dessa frågor inklusive många fler är av högsta relevans att diskutera om man vill utveckla en långsiktig lösning på skolproblemet. Att välja att gå ur skolan och bedriva sin egen undervisning är bara en tillfällig lösning som några få människor som lever under de rätta förhållandena har möjlighet att ta till. Det låter som något åt "sköt dig själv och skit i andra"-hållet att ignorera frågor kring ett gemensamt skolväsende.

Jag förväntar mig självklart inte att någon skulle ha en färdig lösning som du skriver. Jag var bara intresserad av att vrida och vända lite på olika problem och försöka komma fram till en hållbar lösning. Det är inte något litet projekt, men det är nödvändigt. Man kan kritisera och kritisera, stå och titta på och skaka påhuvudet, prata och prata, men vem gör något?

Anser ni hemundervisare att ni som förunnats den ovanliga möjligheten att ta era barn ur skolan inte skulle behöva fundera över en gemensam lösning? Det låter lite som överklassen som har råd att betala och ger sina barn superdyr fin undervisning. De har ingen anledning att lösa någon annas problem. De har de ju bra själva.

Nu kanske jag utryckte mig lite väl grovt, men jag gillar att vara lite provocerande big_smile Jag har själv valt att hoppa av skolan för att undervisa mig själv ett år. Men bara för att jag slipper problemen så slutar jag ju inte att bry mig...


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Några lösningar?

Det är sant, Samuel - forumet är till för att diskutera allt mellan skola<->hemundervisning<->icke-skolning, både filosofiskt och pragmatiskt. Eventuellt gör jag en ny sajt som bara handlar om hemundervisning, men det får vi se.

För att svara på dina frågor/frågeställningar:
Det finns jättemånga bra idéer och lösningar på hur man bättre kan "mass-undervisa" elever på bra sätt. Lyssna lite på John Taylor Gatto (i Media-avdelningen); han har studerat bra skolor på nära håll - MEN:

De bra skolorna har varit små, privata, exklusiva och dyra, och därmed bara för översta "toppskiktet" av medborgare, med avseende på inkomst. Statlig tvångsundervisning för "vanligt folk" är en enorm industri (!), som man inte rubbar på i första taget - industrin sysselsätter inte bara folk som lärare, annan skol- och kommunal personal, utan även massor med privata företag (som producerar allt från byggnaderna till läromedel och skolmat). Att "revolutionera" skolsystemet verkar definitivt omöjligt, hur mycket och väl man än menar och vill - de som motsätter sig reform/revolution är skolsystemet självt, inte de som är engagerade i elevernas väl!

Jag tror att de allra flesta föräldrars upplevelse är att de känner sig och är maktlösa inför alla de problem som uppstår i skolan med sina barn (om de bryr sig alls). Inte ens de mest engagerade föräldrarna kan påverka eller förändra systemet. Självklart inte barnen själva heller, eftersom de lärde sig redan i ettan att "här hör vi hemma", och där hamnar deras lojalitet/tillhörighet, medvetet och/eller undermedvetet. Det politiska intresset handlar definitivt inte om barnens väl enbart, där måste man ta hänsyn till alla andra mål (inklusive de industriella).

Det är väl just därför flera numera väljer hemundervisning, delvis i "protest" mot ett oövervinnligt system, men mest för att man vet att man gör en insats (oftast med stora ekonomiska avkall) för sina barn i lärandet och personliga utvecklingen, där all statistik och all erfarenhet pekar på hur mycket bättre det då går för barnen...

Att bli "massbehandlad", "singel" och "överindividualiserad" tjänar samhället/staten/industrin på. Men varken samhälle, stat eller industri har känslor, hjärta, samvete, kärlek, omtanke... Så om samhället lyckas skapa nya individer med nya sätt att vara/bli, för att gynna sina intressen...så blir det människor utan de egenskaperna. Ja, jag vill verkligen inte vara med om den utvecklingen! Jag drar ur pluggen ur varje del av samhället jag kan, och ser till att jag med mitt innersta älskar mina närmaste och medmänniskor. För oss innebar det hemundervisning, men också massor mer... men mer om det senare.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Några lösningar?

Jag har försökt lyssna på gatto, men sorligt nog är mitt sämsta ämne engelska. Det beror på att jag medvetet inte tittar på tv eller spelar datorspel. Så jag har missat väldigt mycket "engelska undervisning". Det lilla skolan har gett mig räcker tyvärr inte så långt.Annars är jag mycket tacksam för alla tips på bra förändringsideer som går att få.

Att skolan är bra behöver nödvändigtvis inte hänga ihop med vad den kostar. Det handlar snarare om att eleverna kommer från överklasshem där förväntningarna är stora och föreldrarna ser till att hjälpa eleverna så mycket som behövs. Frågan är om några av de dyra framgångsrika skolorna skulle vara lika bra om en hög underklassbarn stoppades in där med föreldrar som inte förväntar sig någon studievilja och motivation hos sina barn.

Tror du verkligen att det skulle vara omöjligt att reformera/revolutionera skolsystemet? Det är ju mest arbetsättet, hur man organierar skolan i praktiken, som behöver förändras. Några ekonomiska intressen kommer ju inte påverkas. Själva ramen, formen och grundtanken, att gemensamt ta hand om barnetycker jag borde vara kvar. Vi vårdar våra sjuka gemensamt, vi tar hand om våra barn gemensamt. Drivkraften till detta är plikt, inte profit. Vi tar inte hand om barn eller sjuka för att vi personligen tjänar på det, utan för att vi ser det som vår medborgeliga plikt.

Alla lärare och föräldrar som ä rinblandade vill endast elevernas väl. De vill lära dem så mycket som möjligt, de vill att det ska gå så bra som möjligt för dem. Men själva organisationen och systemet är till ett stort hinder. Att organisera om skolans verksamhet från grunden kräver varken mer pengar eller motsätter sig några ekonomiska intressen. Det är en organisatorisk och pegagogisk fråga. Men, i längden kommer det att få en hel del (önskvärde? eller icke önskvärda?) konsekvenser. Om skolan lyckas stimulera eleverna till att bli glada motiverade fritänkande individer med stark vilja och livslust som kritiskt omvandlar och bearbetar informationsflödet till äkta kunskap så kommer det uppstå eng mängd problem. Alla dessa välutbildade (mvg-barn) kommer vilja ha bra jobb. De kommer inte kunna tänka sig vara städare, sophämtare m.m. Samhällets grundpelare kommer att upplösas! Dessutom så skulle förmodligen den ekonomiska tillväxten avstanna då alla kritiska självtänkande medgorgare vägrar vissa varumärken, slutar köpa onödiga prylar och lever mer effektivt och sparsamt.

Jag är ju själva delvis uppfostrad av skolan. Men mina föreldrar har tagit ett litet ansvar de också. Detta lilla ansvar räckte till att få mig bli till en liten grad medveten. Om alla elever blev minst lika "medvetna" (eller vad man skall säga) som jag så skulle läskedrycks, godis, klädmärke, tv och skrotpryls -bolag gå i konkurs. Det skulle gå åt pipsvängen med mobiltelefonin och häfte av alla affärskedjor skulle gå i konkurrs. Ungdommar är de största konsumenterna i vårt samhälle.

Ungefär samma sak skulle nog ske om alla började hemundervisa sina elever på ett bra sätt. Därför har jag börjat fråga mig själv huruvida det överhuvudtaget är önskvärt att ha ett skolsystem som inte förstör barnen.

Men jag har börjat fundera på några lösningar. Städning, sophämtning m.m. borde ju vara allas gemensamma ansvar. Samma sak med skola äldreomsorg m.m. Därför borde alla medborgare ha ett visst antal veckor samhällsplikt per år där dessa uppgifter sköts gemensamt. Då kan man få föreldrar till skolan, ungdommar som städar klotter och godispapper m.m. Kontakten gamal ung kommer att förbättras osv. Det kommer leda till en ökad samhörighet och känsla av delaktighet i samhället. Den dåliga samhällsmoralen och allt fusk beror på att alla grundläggande samhällsuppgifter instutionaliseras och sköts åtsillda fram allmänheten. För att sammhället skall hålla ihop krävs en god samhällsmoral. För en god samhällsmoral krävs känsla av gemenskap i samhället. Och för att kunna känna sig delaktig måste man ta sitt ansvar och hjälpa till med samhällets grunläggande sysslor. Hittilsa har jag bara hittat positiva saker med samhällsplikt. Kom gärna på om det finns någon hake...

Du skrev:
"Att bli "massbehandlad", "singel" och "överindividualiserad" tjänar samhället/staten/industrin på. Men varken samhälle, stat eller industri har känslor, hjärta, samvete, kärlek, omtanke... Så om samhället lyckas skapa nya individer med nya sätt att vara/bli, för att gynna sina intressen...så blir det människor utan de egenskaperna."


Nej, men lärarna i systemet har dessa egenskaper. Det finns en grundläggande människokärlek hos oss alla. Ett system har inga känslor, men det har individerna som utgör systemet. Lärarna kunna skapa människor med de egenskaper du nämner.

Samhället utgörs ju av oss alla. Vi betalar skatt för att driva sjukhus och skolor. Grundtanken är inte att det ska löna sig. Profiten och egennyttan kan driva mycket, men inte dessa allmänna intressen. De är och förblir drivna av plikt. pliktens band består just av de egenskaper du nämner. Men när dessa almänna intressen drivs endast av profithunger, då går dessa egenskaper förlorade. När eleverna eller patienterna blir produkter som skall behandlas på band...

Men även då kan de aldrig bli helt "produkter-på-band-fierade". Personal inom skola vård och äldreomsorg har mycket höga övertidssiffror. De jobbar övertid och bränner ut sig. De gör de inte för att de tjänar på det. Systemet begränsar dem. Eftersom deras arbeten är pliktdrivna så kan de inte tolerare att bugeten är slut eller att det är stängt. De jobbar endå.

Jag tror i alla fall (en så länge) att en gemensam bra skola vore möjlig.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Några lösningar?

Samuel wrote:

Jag har försökt lyssna på gatto, men sorligt nog är mitt sämsta ämne engelska. Det beror på att jag medvetet inte tittar på tv eller spelar datorspel. Så jag har missat väldigt mycket "engelska undervisning".

Rekommenderar att lyssna mer på Gatto! Och alla de andra engelskspråkiga sakerna - bästa sättet att lära; att vilja förstå wink

Samuel wrote:

Tror du verkligen att det skulle vara omöjligt att reformera/revolutionera skolsystemet? Det är ju mest arbetsättet, hur man organierar skolan i praktiken, som behöver förändras.

Jag har inte kollat dessa ingående, men det låter rätt intressant:
http://www.fridaskolan.se/vbg/gemensam_html/dc/dc.html

Fridaskolan wrote:

Vi vill förändra. Vi tror inte på den traditionella skolan. Vi vill bygga den lärande skolan! En skola där lärandet ses som en livslång process. En skola som leder till en medveten förändring av tänkandet.

Och så vidare...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Några lösningar?

Samuel,
Dina frågor tycker jag är högst relevanta. Jag är själv gymnasielärare och funderar allvarligt på att "hoppa av" eftersom jag upplever att det är svårt och i viss mån omöjligt att bedriva en undervisning som resulterar i fritänkande, kritiskt ifrågasättande elever. Det är, pga flera faktorer, inte möjligt att leva upp till läroplanens intentioner att utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar och intressen och det gör mig alltmer frustrerad. Kanske skulle jag lättare stå ut om skolan åtminstone erkände att vi inte kan åstadkomma det vi är satta att åstadkomma men alla skolor är så måna idag om sitt rykte att man sopar problemen under mattan och låtsas att allt är bra.
Jag har inte heller någon lösning på skolans framtid. Jag tror inte att man kan ha det i förväg. Jag tilltalas av Lennart Mogrens tankar om att "upplösa" skolan för att sedan andra lösningar ska kunna växa fram. Jag hemundervisar f n ett av mina barn, och även om jag inte heller tror att det är lösningen för alla så ser jag det som positivt att alltfler hemundervisar. Det är ändå ett svar på ett icke fungerande skolsystem och för många är det nog den bästa lösningen.
Jag läste din text på www.slutaskolan.nu att du läst Spräng skolan. Jag har beställt den och ser fram emot att läsa den. Där pratar författaren om något alternativ till nuvarande skolan om jag förstått det rätt. Finns det något i det som är intressant? Ska bli intressant att läsa den som sagt.

Re: Några lösningar?

"Spräng skolan" ja. Det skulle vara mycket intressant med en recension från dig som lärare, efter att du läst den!

Också mycket intressant att du hemundervisar ett av dina barn. Har du ansökt "som vanligt", eller har du gjort något annat för att få/kunna göra det? Hur ställer sig dina kollegor till att du gör det, månne?

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Några lösningar?

gunilla wrote:

Jag har beställt den och ser fram emot att läsa den. Där pratar författaren om något alternativ till nuvarande skolan om jag förstått det rätt. Finns det något i det som är intressant? Ska bli intressant att läsa den som sagt.

Nja, jo det finns delar där som är intressanta, han talar om ett kunskapscentrum ditt både vuxna och barn ska kunna gå. Men han har inte utvecklat något direkt alternativ till det nuvarande systemet. Han har en vision, men han har inte resonerat ordentligt kring hur det ska förverkligas och vilka eventuella problem som kan tänkas uppstå. Det var ganska länge sen jag läste den nu så jag ska inte uttala mig mera...

gunilla wrote:

Jag har inte heller någon lösning på skolans framtid. Jag tror inte att man kan ha det i förväg. Jag tilltalas av Lennart Mogrens tankar om att "upplösa" skolan för att sedan andra lösningar ska kunna växa fram.

Nej, det är svårt, rättare sagt omöjligt att komma med färdiga paket och lösningar på allting. Men det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att formulera en ny grund. En grund att bygga på. Dagens grund, det så kallade "skolsystemet" är uselt. Det är organiserat på ett mycket dåligt sätt som förutsätter att den enskilda läraren är en stjärnpedagog som klarar av att engagera 30 elever samtidigt och få dem att utvecklas. Det finns dem som klarar det, men det är en omöjlig uppgift. Lennart mogren pratar ju om lärare, som precis som du, blir frustrerade över att upplever att de inte kan genomföra det de tror att de är där för. De flesta lärare känner omedvetet/medvetet frustration över att de inte klarar av att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. De flesta hittar något enkelt sätt att överleva och undervisar på det vanliga "halvtaskiga" sättet. Men skulle det inte vara möjligt att reformera den plattform som utgör lärarnas "fängelse"? Med hjälp av modern forskning på hur hjärnan, och barn och vuxna fungerar så måste det vara möjligt att ändra på grundsustemet så att även de mest inkompetenta lärarna (som alltid kommer att finnas kvar) kan utföra ett någorlunda gott arbete med våra barn. Alternativet är att upplösa skolsystemet, eller ha kvar det. Om vi upplöste det och alla började med hemundervisning, skulle vi tvingas göra avkall på vår höga levnadsstandard. Vi skulle inte kunna jobba dygnet runt och producera små bugerking-plast-gubbar och annat meningsfullt. Dessutom skulle inte de grundläggande reaktionsmönstren och samhällsklasserna nötas in i eleverna som är nödvändigt för att upprätthålla konsumtionssamhället. Vi skulle som jag skrev tidigare gå mot en ekonomisk kolapps. Jag har inte bestämt mig för om det är önskvärt eller inte ännu.

Hursomhällst, varför skulle man inte kunna reformera om grunden? Det är ganska trots allt ganska kul ibland att gå till ett ställe där man har massor med kompisar (enda anledningen till att jag går till skolan). Man skulle inte träffa dem så ofta annars.¨... Ska skriva klart senare, hinner inte nu.