Topic: Så tänker barn

Läs vad

Howard Gardner skriver i sin bok "Så tänker barn - och så borde skolan undervisa!"   ISBN91-89250-04-4
eller
"The Unschooled Mind. How Children Think and How Schools Should Teach"