Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

1 (edited by Mischa 2005-12-31 23:42:05)

Topic: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

...om hemundervisningens äkta socialisering - Klicka här för att läsa/ladda ner
••
...about the true socialization gotten in home schooling - Click here to read/download

--
Jag ändrade titeln på denna tråd, eftersom den kommit att handla om mycket mer än artikeln ifråga... wink
TACK för alla tänkvärda svar!

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Har en del synpunkter om artikeln.

En stor svårighet med hur aktuell artikeln är för vårt land är att Lisa Russels erfarenheter från skolan inte är något som svenskar identifierar sig med. Nunnor med linjaler för att slå på händerna med, är knappast något att visa skolan som argument för hemundervisning, för att inte tala om våra egna barn. Svenska skolan av i dag slår sig nog själva på bröstet av att den verkligheten inte längre existerar.

Åldersindelningen i skolorna är jag totalt emot så där får artikeln mycket sympati och medhåll. Vår flicka läser femte/sjätte klass (också en jämförelse som skolverket får stå för) även om hon formelt är inskriven i tredje. Min systers flicka,  som är jämnårig, skal nu flyttas ned i andra klass mitt under tredje klass skolår, en helt normal jättegullig tjej, som vi alla älskar, men som inte har lärt sig läsa lika snabbt som jämnåriga. Och vem hade brytt sig, om det inte var för de nationella målen, där alla måste nå en viss mognad samtidigt. Hon och min flicka är bästa kompisar och om det inte var för skolans åldersindelade system skulle ingen tråkig jämförelse finnas, de skulle bara älska varann för det de är. Om min flicka skulle gå i skola, skulle de hittils ha gått i samma klass, och hur skulle de då se på varann nu?  Nu är vi glada att någon jämförelse i teoretiska ämnen inte existerar mellan dem när de hittar varann i leken.

En stor svaghet i artikeln tycker jag dock är att Lisa Russel verkar glömma att barndomen är en treningsperiod mot vuxenlivet, så i vissa fall blir det för naivt att föra skolans verklighet rakt över till vuxenlivet i alla detaljer. Som att jämföra grupparbete i skolan med teamwork i arbetslivet. Kanske har de rent av inte samma syfte. Skolans syfte är både att träna barnen att sammarbeta med varandra och att få ett arbete utfört, att ge eleverna en viss kunskap om ett ämne. Skolan har i nuläget tagit på sig rollen som uppfostrare och då är det viktigt för dem att få barn som inte verkar sammarbeta så bra med andra att bli bättre på det. Därför har de en viss tanke bakom hur de organiserar grupperna. Och vari består nackdelen med det?  Det är väl jättebra.

Alla behöver vi förmågan att sammarbeta med alla slags människor när vi arbetar med andra vuxna i våra arbeten. Och det vill vi väl att våra barn skal bli när de blir vuxna; en kollega som folk trivs med. Inte en som är intollerant och nedlåtande mot andra och som företaget ångrade att de anställde. Därför är det väl jättebra om skolan försöker lära barnen att sammarbeta med andra i grupp och sätter "ojämna"  barn tillsammans, och att vi hemundervisande föräldrar fostrar våra barn till att bli flexibla och tolleranta medmänniskor och också själva ser till att vårt barn får trening i grupp. Det kommer ju att bli barnets verklighet i framtiden på en arbetsplats, att alla olika människor arbetar tillsammans. Den verkligheten måste de vara förberedda på. Det kan ju lätt fixas med lite engagemang, grannbarnen är alltid tacksamma för alla föräldrar som orkar engagera sig i dem. Vår flicka har erfarenhet från mycket grupparbete med grannbarn, olika projekt vi har haft och klubbar de själva hittat på. Det är en viktig trening för att vara säker på att hon kommer att passa in  på en arbetsplats senare i livet. En ungdom som har en massa kunskap men ingen erfarenhet av att sammarbeta med andra är knappast en tillgång för något företag. Därför tycker jag inte om Lisa Russels jämförelse mellan grupparbete i skolan och ett teamwork på arbetsplatsen. De har inte samma syften. På en arbetsplats är det klart effektiviten som räknas. Då är det ju lyckosamt för ett företag som har lyckats anställa sammarbetsvilligt folk, de kommer klart att ha mest framgång. De kommer nog inte att sätta folk som inte kan sammarbeta i samma grupp, det skulle inte vara vidare effektivt i ekonomiskt avseende. Företaget har inte en fostrande roll som skolan har, och kan därför inte jämföras på det sätt som Lisa Russel gör.

Jag håller med om att styrkan i hemundervisningen är att vi är totalt flexibla. Som i exemplet med möjligheten att tala direkt med artisten. Det har vi själva erfart. Här i Göteborg har vi många sådana möjligheter. När vi fick guidning på konserthuset fick vi gå på scen och se på nära håll när musikerna spelade, något som en skolklass inte får. När det är vetenskapsfestival har bara mycket få klasser i staden möjlighet att närvara vid högst en aktivitet. Vi själva fick (tack vare mycket sammarbetsvilliga arrangörer och initiativ från oss själva) möjlighet att delta i 14 olika aktiviteter under de två veckorna det varade. En unik möjlighet. Enbart möjligt för hemundervisade barn. Men ändå tycker jag att det är bra att vara självkritisk och inte bara kritisk och anti-allt annat.  Tar vi själva vara på de möjligheter vi har individuelt eller blir det bara ett argument i debatten att vi har den möjligheten?  Att faktiskt själva ta tillfällen i akt, krävs ju engagemang, och inte så lite heller. Att kunna använda sin egen erfarenhet från galleriet, krävde ju faktiskt att Lisa Russel gjorde en ansträngning och tog sitt barn till galleriet. Det krävdes engagemang och planering. Och det var säkert bara en av alla saker hon tar sitt barn med på.

Det var några tankar om artikeln. Andra har säkert andra tankar.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Visst är Lisa Russels erfarenheter rätt långt från våra svenska, som tur är wink
Men...

nina wrote:

Skolans syfte är både att träna barnen att sammarbeta med varandra och att få ett arbete utfört, att ge eleverna en viss kunskap om ett ämne. Skolan har i nuläget tagit på sig rollen som uppfostrare och då är det viktigt för dem att få barn som inte verkar sammarbeta så bra med andra att bli bättre på det. Därför har de en viss tanke bakom hur de organiserar grupperna. Och vari består nackdelen med det?  Det är väl jättebra.

Ja, om skolans syfte "ska" vara det - då ska de göra precis som du säger, men jag håller inte med om att det är bra/det bästa för barnen. Att tvingas in i en socialisering med okända mer eller mindre jämnåriga, i ledning av en okänd vuxen (som visst blir känd rätt fort, men ändå), jämfört med att av en förälder, med oftast kända och önskade kamrater/syskon i olika åldrar, ledas in i den kända familjegruppens sociala mönster och umgänge med andra (vuxna och barn) - där "vinner" nog alltid den senare scenen, där kommer barnet att bli "bättre" som människa i förhållande till sin omgivning, oftast helt utan mobbing, grupptryck, tävlan mm, och med kända förhållanden och relationer som bas/bollplank för alla situationer och känslor som uppstår... på vägen till vuxenlivet.

nina wrote:

Alla behöver vi förmågan att sammarbeta med alla slags människor när vi arbetar med andra vuxna i våra arbeten. Och det vill vi väl att våra barn skal bli när de blir vuxna; en kollega som folk trivs med. Inte en som är intollerant och nedlåtande mot andra och som företaget ångrade att de anställde. Därför är det väl jättebra om skolan försöker lära barnen att sammarbeta med andra i grupp och sätter "ojämna"  barn tillsammans, och att vi hemundervisande föräldrar fostrar våra barn till att bli flexibla och tolleranta medmänniskor och också själva ser till att vårt barn får trening i grupp. Det kommer ju att bli barnets verklighet i framtiden på en arbetsplats, att alla olika människor arbetar tillsammans. Den verkligheten måste de vara förberedda på. Det kan ju lätt fixas med lite engagemang, grannbarnen är alltid tacksamma för alla föräldrar som orkar engagera sig i dem. Vår flicka har erfarenhet från mycket grupparbete med grannbarn, olika projekt vi har haft och klubbar de själva hittat på. Det är en viktig trening för att vara säker på att hon kommer att passa in  på en arbetsplats senare i livet. En ungdom som har en massa kunskap men ingen erfarenhet av att sammarbeta med andra är knappast en tillgång för något företag. Därför tycker jag inte om Lisa Russels jämförelse mellan grupparbete i skolan och ett teamwork på arbetsplatsen. De har inte samma syften. På en arbetsplats är det klart effektiviten som räknas. Då är det ju lyckosamt för ett företag som har lyckats anställa sammarbetsvilligt folk, de kommer klart att ha mest framgång. De kommer nog inte att sätta folk som inte kan sammarbeta i samma grupp, det skulle inte vara vidare effektivt i ekonomiskt avseende. Företaget har inte en fostrande roll som skolan har, och kan därför inte jämföras på det sätt som Lisa Russel gör.

Intressant i detta sammanhäng är att bland de som varit hemskolade i USA, så har tydligen ca 40% av dem valt att driva egen rörelse. Jag tror jag har en förklaring till det:
• Samhällets syn på arbetskraft kanske inte är så mänsklig... Chefer, arbetare, lönesättning, klassificering, skit- och chefs-jobb...
• De flesta hemskolade känner nog mer empati för medmänniskor... och även för de i arbetslivet. Jag skulle tro att de ser på företag/anställda med lite andra och mer mänskliga ögon. Kanske ser de lättare igenom att det sätt som samhället/företag drivs är ganska inhumant, dåligt för miljön mm... Och väljer därför att "köra egen låda" - och kanske anställa egna, på andra villkor. John Taylor Gattos erfarenheter ringer här... kolla på till exempel http://www.johntaylorgatto.com/odysseus.htm - man anar en ganska annorlunda syn på omvärlden, troligen som bättre alternativ till "corporate america" som väl alla inser är ett samhällsskick som bl a parasiterar på jordens resurser, och tyvärr får med sig i stort sett hela världen i sitt synsätt...?
• Summa summarum: Om skolan ska vara ett instrument för att skapa goda arbetare (lydiga, duktiga, toleranta tillgångar för företag, inte ifrågasättande, självständiga, individuella) - då ska skolan göra precis som de gör. Om skolning/utbildning ska ge utrymme för och aldrig kväva LUSTEN att lära för livet, socialisering som ger empati på alla plan, träning till att bli starka, självständiga och individuella barn - då behöver skolan förändras rätt radikalt. Tills dess verkar hemundervisning vara ett fantastiskt alternativ wink

(Vi kan läsa ur statistiken kring hemundervisade, att socialiseringen funkar jättebra; i fortsatta högskole-/universitets-studier och "vanligt" arbetsliv likaså... så alternativet till vanlig skola ger nog inte automatiskt intoleranta, nedlåtande och bortskämda ynglingar som inte kan samarbeta...)

Nu hoppas jag att allt detta inte verkar enbart som kritik på skola/samhälle. Men å andra sidan... nu har hustrun och jag blivit "vuxna" och gått igenom livet precis som vanligt, med grundskola osv... och vi är inte precis nöjda med mycket vi ser i samhälle/arbetsplats, och nu skola, när grabben blir 7 snart - det är en intressant balansgång det här med att å ena sidan vilja det bästa för ens eget barn och inte kritisera systemet som man ser det. Det hänger ihop, självklart. Nu har vi laglig rätt att göra något för våra egna barn, något som vi anser vara bättre - om det är kritik av systemet generellt... ja, då får det vara det wink

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Mischa, du håller säkert med om att alla föräldrar inte kan hemundervisa sina barn (det har ju också i detta landet med ens ekonomiska möjligheter att göra), och då är det väl jättebra  att de barn som inte kan hemundervisas kan tränas i grupparbete, där barn som är mycket olika sätts ihop i en grupp för att de barnen kan lära sig att samarbeta  med andra barn. Jag tror att det är i huvudsak vad jag sade. Vi hemundervisande föräldrar har ju all tid i världen till att skapa tolerans, empati och kärlek till medmänniskan hos våra barn.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Ja, jag håller helt med om att alla föräldrar inte kan hemundervisa sina barn.

Men, det jag undrar så mycket över är...
- om nu hemmavaro för barnen är bättre (för både inlärning, socialisering, grupparbete, empati mm) ...
- varför har det pushats så mycket från så många håll... att barnen ska ut/bort från familjen, och in i andra system, som alla inser är sämre i sig själv, för barnen...?
- Det har pushats så mycket att det idag är nästan helt omöjligt att "vara hemma" mer än vid eventuell gemensam middag och läggdags...

Min hypotes är, om det inte märkts tidigare wink :
Samhället/marknad/media/politiker... vill inte familjen/barnens bästa - de vill sitt eget bästa, dvs företagens/industrins/ekonomins bästa. Med lite distans ser nog de flesta det. Och på olika sätt mår vi dåligt av att det är så.

Min åsikt är, att detta med familjens och samhällets bästa, i ett mycket tidigt läge (innan samhället/industrin tog "makten" över medborgarna) - borde kunnat förenas. Kanhända vore vi då inte lika "framgångsrika" eller "utvecklade" som vi är idag - men i mitt tycke, har vi blivit alltför framgångsrika/utvecklade i det materiella, på bekostnad av människornas väl.

Som föräldrar försakar vi massor för att våra barn ska få det bra. Varför kan inte den principen gälla för samhället, eller de styrande?
- Som förälder kan jag inte tänka på mig själv och jobba heltid + 100% övertid för att få min Porsche eller Lyxvilla - sånt försakar jag för att vara med mina barn och se till att de blir "bra människor".
- Som samhälle, varför kan man inte försaka temporär/kortsiktig/materiell "framgång/utveckling" - för att ta hand om de viktigaste ingredienserna i samhället: Människorna. Varför är Kabel-TV, mp3-spelare, Sheraton-hotel, rymdfärder, silikon-implantat, tonvis med julklappar, och allt annat SKRÄP så fantastiskt viktigt - när fortfarande ca TRETTIO TUSEN BARN dör varje dag för att de inte har mat!? (Det är bara ett av alltför många exempel på illamående i vår utvecklade och framgångsrika världsordning...)

Oj, nu for jag iväg igen...
Det kanske väsnas för mycket när jag drar i nödbromsen, men jag vill verkligen dra i den! Av många anledningar - barnens väl är en av dem...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Mischa, du utgår ifrån att alla föräldrar är de bästa lärare för sina barn, och att alla barn kan utvecklas bättre i hemmiljö. Du glömmer att du refererar till en statistik av hemundervisande barn. Det är vad det är, inte en statistik som grundar sig på barn i allmänhet, men på barn som faktiskt har föräldrar som har beslutat  och har möjligheten till att hemundervisa. Det är inte barn i allmänhet. Många barn i dag har en förälder, eller en förälder som är sambo med en annan än den andra föräldern och som knappast skulle vara villig att offra så mycket för att hemundervisa partnerns barn. Det finns många kompliserade förhållanden i dag, ofta mår de vuxna inte så bra att de skulle orka hemundervisa, som de ser det har de nog med att komma överens på de små stunderna de har tillsammans, hemundervisning är en utopi som de inte ens kan föreställa sig.

Många föräldrar i dag har inte klara värderingar att vidarebefodra till sina barn, och är mer en tacksamma för att skolan vill ta den rollen. Skolan å sin sida har sett så många sådana föräldrar (många skolor har problem med att alls få föräldrar till att komma till föräldramöten, och de som kommer är inte ens engagerade i undervisningen utan har kommit för att klaga på skolmat m.m.) att de har glömt bort den tiden då föräldrar levererade färdigt fostrade barn till skolan, och är i nuläget helt övertygad om att om det inte vore för skolans roll, skulle alla barn vara för evigt förlorade. Att sådana som ni och vi fortfarande finns kvar som vill själva förmedla värdegrund till våra barn, är helt främmande för dem, men någonstans i bakhuvudet har de några svaga minnen om en tid som fanns, men som de nästan har glömt bort. Och med sina nutida erfarenheter, klarar de inte att lita på oss, utan måste möta oss med mycket misstänksamhet och pedagogisk predikan. Men är det deras fel, egentligen? Vem var det som skapade den här situationen?

Håller med om att det finns många ytliga värderingar i samhället som framställs som ett måste och att många föräldrar därför jobbar mycket för att nå dessa ytliga mål, och att de därför offrar sina barn på den vägen. Är det då inte de föräldrars fel som lämnar ansvaret att fostra sina barn över till samhället, som är jättetacksamma att det finns instanser som är villiga till att ta över detta ansvar så att de kan få sina extravaganta materiella behov täckta (då är inte ensamstående mammor inkluderade, de har inget annat val). Om det framställs som till det bästa för båda föräldrar att förvärkliga sig själva och satsa på en karriär och båda föräldrar tacksamt hakar på, är det då skolan som har skulden för att de nu måste ta på sig rollen som uppfostrare?

När föräldrar på de korta stunder de har med barnen inte vil använda den tiden till att sätta grenser, men hellre vara sina barns kompisar, är de ju deras val och ett tyngre ansvar läggs på skolorna. De måste nu lägga in värdegrund på schemat och får nu fullt ansvar att undervisa barnen om allt som behövs för att bli en bra vuxen. Vilket de självklart inte lyckas med. Men är det skolans fel? Var är föräldrarna?

Många föräldrar kämpar hårt för att motverka de negativa följderna av de många föräldrar som har lämnat allt ansvar över till skolan. De kämpar i motvind, men det finns många kvar av dem. De kämpar varje dag med att ge sina barn bra värderingar. Men de barn som inte har sådana föräldrar tenderar att bli dominanta i varje klass, och lärare och andra elever tar skada av den här utvecklingen. Att de föräldrar som ändå har bra värderingar att förmedla till sina barn ändå inte väljer hemundervisning, kanske är svårt för en del hemundervisande föräldrar att fatta. Men jag har en del sådana vänner och de är bland de som engagerar sig mycket i sina barns skolgång i skolmiljö. Men tanken på att hemundervisa är för dem så totalt främmande, att jag kan inte ta till generella termer i mitt omnämnade av dem. Hemundervisning är ganska enkelt ingen lösning, ingenting de tror på för sin egen familj, och då tror inte jag att de hade varit bra hemundervisare. Men de tycket det är bra att vi hemundervisar och vi respekterar varandras beslut. Olika lösningar passar olika människor.

Som du säkert har upptäckt är det många kristna som hemundervisar sina barn. Som oftast är det ju människor som sätter mycket stort värde på familjen och som reagerar på ytligheten i samhället. De känner också att de har mycket kärleksfulla och empatiska värderingar att förmedla till sina barn. De håller inte med den politiska utvecklingen som skiljer barn och föräldrar åt och som lämnar jämnåriga att fostra varandra och där media blir den nya vägledaren. Men vad pratas det om på arbetsplatserna? Är det inte sista programmet av Robbinson eller Riket som om det har ett värde. Det finns många arbetsplatser där det framställs som ett måste att hänga med i de senaste dokusåperna. Vi hemundervisare tycker nog att sådant är ganska ytligt och vill nog gärna hoppa av ett sådant samhälle och ha rätten att förmedla värden till våra barn som är av verkligt värde. Men i grunden tror jag att de flesta lärare också är rätt trötta på utvecklingen och försöker att få eleverna att utveckla en förmåga att bli mer kritisk till medias inflytande. Är det till någon nytta så länge det är föräldarna som är de ivrigaste tittarna på sånna skräpprogram?

Det är synd om de barn i dag som inte har föräldrar som mår bra nog att engagera sig i dem, eller som tror att de kan skapa lycka genom prylar och dyra semesterresor. Jag hade en granne som röstade på  Gudrun Schyman(hjälp vilken människa!) för det passade henne som en kvinna i karriären. Hon hade också familj och barn, och det var inte viktigt för henne att en av den politikerns slogan har varit "död åt familjen", bara det gynnade hennes karriär. Vi kunde vara kompisar ändå, men det var ju tack vare att jag aldrig deltar i politiska debatter.

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Oj, oj, oj - jag uppskattar allt du skriver, det är jättetungt och fullt av viktiga lärdomar/insikter. Tänk att vi sitter här på nyårsafton och delar med oss/tar del av dessa saker... det är ju helt underbart egentligen! Jag tror jag och hustrun läser ännu mer ingående i morgon, en bra start på nya året 2006! I Barnens namn wink

Gott Nytt År på dig och alla andra i Forumet - väl mött på andra sidan året!
lol

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Svar till nina:
Måste säga att du har TOTALT fel om att sambos som inte är biologiska föräldrar skulle vilja lägga ner jobb och pengar i "den andres barn". Min man lägger ner hela sin själ och hur mycket engagemang som det bara går, i "min" dotters skolgång. Han skulle aldrig klaga, utan ser det som en självklarhet att hon ska må bra. Det är VÅRAN dotter, precis som HANS son som kommer hit varannan helg, är VÅRAN son. Och JO, det finns nog fler styvföräldrar än min man som skulle kunna tänka sig att "bidra" till att VÅRA barn, gemensamma eller inte, mår bra och får en fin skolgång.

Något annat som jag tycker är väldigt underligt: Nu för tiden behöver vi nannys och drivvis med böcker i samhället för att ens kunna ta hand om våra barn. För att inte tala om uppfostra dom. Helt otroligt!!! Hur gjorde man förr?? Dagens föräldrar är lata! (Då talar jag INTE om ensamstående mammor eller pappor. Jag har själv varit ensamförälder i över 6 år, så jag vet hur tufft det är.)
Att välja att inte engagera sig i föräldramöten eller kvartsamtal, för det är ett val man gör som förälder, och tro eller anse att skolan ska ta all uppfostringsdel är rent bedrövligt! Det måste finnas ett samarbete skola och föräldrar emellan. Men då ska också samarbetet fungera. Det gjorde det INTE i vår dotters klass. Därför valde vi hemundervisning istället. DET och att vi anser det vara en bra och fin skolform avgjorde vårat val.
Det är väl jätte-bra att valmöjligheten finns när det gäller skolformer. Vi VET hur mycket positivt hemundervisningen ger vår dotter och många andra barn. Och vi VET att en del barn trivs med att gå i vanliga skolan.

En liten grej till: Samarbete och empati för och med andra människor, uppnås inte bara i skolan. Man måste inte klämma ihop 25 12åringar för att lära ut samarbete inför framtiden. Det uppnår man genom att träffa och umgås med människor i alla åldrar.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

nina wrote:

Som du säkert har upptäckt är det många kristna som hemundervisar sina barn. Som oftast är det ju människor som sätter mycket stort värde på familjen och som reagerar på ytligheten i samhället. De känner också att de har mycket kärleksfulla och empatiska värderingar att förmedla till sina barn.

Jag känner till många som sätter stort värde på familjen, som har mycket kärleksfulla och empatiska värderingar att förmedla och som reagerar på samhällets ytlighet - utan att för den sakens skull vara kristna. Spännande nog känner jag också flera familjer som skulle skriva under på det du skriver och samtidigt tycker aga är ett måste om man älskar sina barn och anser invadering av "icke-demokratiska" länder är ett måste - och de är kristna. Jag säger inte att alla kristna är på detta sätt eller att alla icke-kristna sätter värde på familjen. Det jag säger är att världen är inte så svart och vit - den skiftar i alla möjliga nyanser.

Brasklapp: flera av familjerna anser jag vara mina vänner - trots våra stora åsiktsskillnader.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Yvonne wrote:

Svar till nina:
Måste säga att du har TOTALT fel om att sambos som inte är biologiska föräldrar skulle vilja lägga ner jobb och pengar i "den andres barn".

Jo... men nu sa Nina inte att "alla sambos inte vill", utan att "många inte vill". I ditt fall stämmer inte det Nina sa. Jag har ingen statistik som kan visa på det ena eller andra, men om nu Sveriges läge är att mellan 65-90% av alla barn har söndrade familjer, och kanske 50-75% av dem har "ny" förälder - rätt många! (Jag skulle verkligen vilja ha äkta statistik på detta...) Om man tar alla familjer som har en "icke-biologisk" pappa/mamma... Undrar hur många som skulle vilja hemundervisa sina icke-biologiska barn? (usch vilka termer det blir...) - det är om detta som Nina tror "många vill inte" - och jag är nog böjd att hålla med.

Nu vill jag inte vara någon forum-polis - men just här begicks ett "brott" mot
Forumets Debatt-tips
wink

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

11 (edited by Yvonne 2006-01-04 17:57:37)

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Hej! Jag vet inte vilket brott jag begick, men jag köper det! big_smile
Jag kanske felformulerade mig, men står för det jag sa. Jag tyckte väl att "tonläget" var lite skarpt när det gällde "styvföräldrarna". Visst är jag väl medveten om att det finns både bra och dåliga extra-mammor och pappor, som absolut inte skulle vilja lägga ner pengar eller tid på den "andres" barn. Men det finns faktiskt ganska gott om "goda" styvföräldrar också.
Min man ställer som sagt upp hundrafallt. Precis som jag gör på hans son. Och vi har många vänner som är styvföräldrar och som skulle göra samma sak som vi om tillfälle bara gavs. Föräldrar som inte skiljer på dina och mina barn. Utan ser ungarna som gemensamma när det gäller uppfostran och omhändertagande. Kanske har vi då "ovanliga" vänner, men det har jag gärna eftersom det i det här fallet är väldigt positivt!! smile


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

nina wrote:

Mischa, du utgår ifrån att alla föräldrar är de bästa lärare för sina barn, och att alla barn kan utvecklas bättre i hemmiljö. Du glömmer att du refererar till en statistik av hemundervisande barn. Det är vad det är, inte en statistik som grundar sig på barn i allmänhet, men på barn som faktiskt har föräldrar som har beslutat  och har möjligheten till att hemundervisa. Det är inte barn i allmänhet.

Sant, mycket bra att ha i minnet när man tittar på statistiken. Jag tenderar att dra för många slutsatser från någon slags ideal-bild av hur man skulle vilja att det var.

nina wrote:

Många barn i dag har en förälder, eller en förälder som är sambo med en annan än den andra föräldern och som knappast skulle vara villig att offra så mycket för att hemundervisa partnerns barn. Det finns många kompliserade förhållanden i dag, ofta mår de vuxna inte så bra att de skulle orka hemundervisa, som de ser det har de nog med att komma överens på de små stunderna de har tillsammans, hemundervisning är en utopi som de inte ens kan föreställa sig.

Ja, tyvärr är det nog ofta så.

nina wrote:

Många föräldrar i dag har inte klara värderingar att vidarebefodra till sina barn, och är mer en tacksamma för att skolan vill ta den rollen. Skolan å sin sida har sett så många sådana föräldrar (många skolor har problem med att alls få föräldrar till att komma till föräldramöten, och de som kommer är inte ens engagerade i undervisningen utan har kommit för att klaga på skolmat m.m.) att de har glömt bort den tiden då föräldrar levererade färdigt fostrade barn till skolan, och är i nuläget helt övertygad om att om det inte vore för skolans roll, skulle alla barn vara för evigt förlorade. Att sådana som ni och vi fortfarande finns kvar som vill själva förmedla värdegrund till våra barn, är helt främmande för dem, men någonstans i bakhuvudet har de några svaga minnen om en tid som fanns, men som de nästan har glömt bort. Och med sina nutida erfarenheter, klarar de inte att lita på oss, utan måste möta oss med mycket misstänksamhet och pedagogisk predikan. Men är det deras fel, egentligen? Vem var det som skapade den här situationen?

Precis! Ett samhälle som är styrt till att inte ha värdegrund, inte kärnfamilj, inte självständiga och starka individer - ett samhälle som är styrt för att frambringa en grå massa av arbetande och lydiga, som är bäst på att konsumera och producera oavsett värderingar, där alla tycker i princip samma sak och faktiskt "vill" samma sak som systemet - det är så sorgligt att observera att "dom" kanske lyckats ganska väl med att få "oss" dithän!

nina wrote:

Håller med om att det finns många ytliga värderingar i samhället som framställs som ett måste och att många föräldrar därför jobbar mycket för att nå dessa ytliga mål, och att de därför offrar sina barn på den vägen. Är det då inte de föräldrars fel som lämnar ansvaret att fostra sina barn över till samhället, som är jättetacksamma att det finns instanser som är villiga till att ta över detta ansvar så att de kan få sina extravaganta materiella behov täckta (då är inte ensamstående mammor inkluderade, de har inget annat val). Om det framställs som till det bästa för båda föräldrar att förvärkliga sig själva och satsa på en karriär och båda föräldrar tacksamt hakar på, är det då skolan som har skulden för att de nu måste ta på sig rollen som uppfostrare?

Du nämner ofta "vems fel" och "skulden". Ja, lite av hönan-och-ägget-fråga är det kanske - är det folket som valt system, eller systemet som har producerat hur folket är? Det jag tycker är så enormt intressant i dessa tider med all världens information på datorskärmen... är att vi kan se de böcker/kommunikationer/texter/planer som de styrande från mycket länge sen författade om hur de ville att befolkningarna skulle se ut i sin framtid/vår nutid. Och visst har de lyckats rätt väl! Det kanske inte gått lika fort som de ville...men, men...

Jag vill ge ett otroligt målande exempel på detta. Otroligt skrämmande samtidigt.
Albert Pike (1809-1891), en mycket inflytelserik person i formandet av nationer. Sades vara geni, kunde 16 språk mm. Nära förbunden med bl a Giusseppe Mazzini (Italien, 1805-1872), Lord Henry Palmerston (England 1784-1865) och Otto von Bismarck (Tyskland 1815-1898). Hans staty står sedan 1901, trots att många velat ta ner den, vid foten av Capitol Hill, Judiciary Square i Washington DC.
Albert Pike skrev i ett brev till Mazzini - redan den 15 augusti 1871 !!

The First World War must be brought about in order to...overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused...between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.
The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.
The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences...between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion...We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.

nina wrote:

Men vad pratas det om på arbetsplatserna? Är det inte sista programmet av Robbinson eller Riket som om det har ett värde. Det finns många arbetsplatser där det framställs som ett måste att hänga med i de senaste dokusåperna. Vi hemundervisare tycker nog att sådant är ganska ytligt och vill nog gärna hoppa av ett sådant samhälle och ha rätten att förmedla värden till våra barn som är av verkligt värde. Men i grunden tror jag att de flesta lärare också är rätt trötta på utvecklingen och försöker att få eleverna att utveckla en förmåga att bli mer kritisk till medias inflytande. Är det till någon nytta så länge det är föräldarna som är de ivrigaste tittarna på sånna skräpprogram?

Någon nytta? Jag vill skrika "JA!" Jag vill verkligen försöka fostra mina barn till att bli så pass kritiska i alla fall, att de ser igenom både kommersiell avsikt och hypnotiserande innehåll hos dylika doku-såpor, eller vad som nu kommer att vara "populärt" när barnen blir unga vuxna. Om de sen i arbetlivet inte får/vill vara med på kompisarnas fikamöten där de pratar Robinson - må det vara hänt! Om socialisering och identitet är styrd/beroende av sånt trams, hoppas jag att mina ungar väljer annat sällskap wink

nina wrote:

Det är synd om de barn i dag som inte har föräldrar som mår bra nog att engagera sig i dem, eller som tror att de kan skapa lycka genom prylar och dyra semesterresor.

Definitivt. En gammal vän skrev ett mail till mig nyss:

Blir du aldrig trött av att vara så engagerad i allting?

Jag svarade:

Nej, det verkar som om alla bara blir trötta på mig för att jag inte blir trött av att engagera mig wink

God Fortsättning!

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Har nyligen läst Yvonne och Mischas inlägg.

No vex, Yvonne (pidgin och har ingen bra översättning på svenska, men betyder ungefär - ta inte illa upp) Det är bara att lyfta på hatten och gratulera till ditt utmärkta val av partner som engagerar sig så mycket i din dotter. Det är som Mischa säger (tack för att du står upp och försvarar mig) att det inte är så att jag inte tror att det finns sådana ädla personer alls, det finns ett exempel till i Ulricehamn, de som ligger bakom "hemma bäst" sidan. Babette har ju varit ganska aktiv på Urbans yahoo group. (Saknar ditt engagemang här, Babette)

Det här var ju ett bra exempel på att folk lätt kan ta illa upp när man uttrycker sig för generellt om en sak, specielt om det man uttalar sig om inte är den verklighet man själv lever i. Understryker min ständigt återkommande filosofi om att det inte är konstigt om andra som inte tänker som oss hemundervisare visar klorna om vi uttrycker oss för generellt och nedlåtande mot allt och alla som inte tänker som oss.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 737

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

nina wrote:

...filosofi om att det inte är konstigt om andra som inte tänker som oss hemundervisare visar klorna om vi uttrycker oss för generellt och nedlåtande mot allt och alla som inte tänker som oss.

10 points, in my book.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Socialisering mm - Underbar artikel av Lisa Russell?

Hej nina! Jag ber om ursäkt för mitt skarpa svar! Hoppas det godtas! smile Jag reagerar nog starkt därför att vi ständigt får höra gliringar och dumma komentarer om att vi är styvföräldrar och att vi inte stämmer in på hur man "bör" behandla sina bonusbarn. (Typ askunge-versionen). Och JA!! jag är jätte-glad över att ha träffat en man som engagerar sig så mycket i min dotter! big_smile Jag är lyckligt lottad!!