Topic: Forskning till vilken nytta?

Pedagogiska magasinet nr 2, 2012

Det brukar sägas att det finns ett gap mellan forskning och praktik. Forskarna kritiseras för att ställa fel frågor och lösa okända problem. Lärarna för att lyssna med öronen stängda och göra som de alltid har gjort.

http://www.lararnasnyheter.se/tema/fors … lken-nytta