Topic: För lite lärande på fritidshemmen

Skolinspektionen riktar kritik mot fritidshemmen i landet. På många håll handlar fritids mer om barnpassning än pedagogisk verksamhet.

Skolinspektionen har granskat 77 fritidshem i 17 kommuner runt om i landet. Inspektörer har gjort besök samt intervjuat barn, föräldrar, anställda, ledning samt politiker och kommuntjänstemän.

http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=13631