Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

1 (edited by Lennart 2008-03-16 10:03:14)

Topic: Hemundervisnig i Tyskland

Läste en artikel
www.education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2259509,00.html
som berättade om Hitlers lag om hemundervisning som är i kraft än i dag om man ska tro artikeln. I Sverige ska förslag till ny skollag presenteras våren 2008 och det går rykten om skärpning när det gäller bestämmelserna för hemskolning. Någon som vet mer?

Jag tror frågan om hemskolning behöver breddas till att omfatta alla föräldrar som vill ha inflytande över sina barns skolgång. Hemskola skulle i så fall vara en del av många alternativa upplägg som föräldrar vill ha. Mera info på
www.startfasen.se


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Hemundervisnig i Tyskland

Det verkar som om vi kan ta del av hur lagförslag på ny skollag först när förslaget ska ut på remiss. Det finns ett antal remissinstanser, dock finns (ännu) inga organiserade hemundervisare, än mindre är "vi" remissinstans, inte heller vet jag om en organiserad hemundervisar-skara skulle kunna bli det.

MEN - när lagförslaget går på remiss, kommer det att publiceras här på Forumet, OCH varje enskild medborgare har "rätt" att komma in med remiss-yttrande. DÅ kanske det är dags att vi skriver ihop något kraftfullt som inte kan ignoreras av utbildningsdepartementet...

Självklart handlar hela frågan även om föräldrars inflytande över sina barns skolgång, som både FNs deklaration och Europakonventionen helgar. Jag skulle gärna läsa HUR man "lyckades" tillåta friskolor, både förarbeten och själva lag-propositionen... Att riksdagen nämnde och "erkände" bland annat hemundervisning som skäl till varför vi kunde slopa reservationen mot en paragraf i Europakonventionen vet vi, men dessutom gjorde man friskolor lagliga.

Friskolor, hemundervisning, föräldra-drivna skolor, och alla alternativa utbildningar (vid sidan av den kommunala) borde verkligen stadfästas och beskrivas som de alternativ de är! Idag känner den överväldigande majoriteten av befolkningen endast till friskolor...

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!