Topic: Utredningar om hit och dit

Hur kommer utrednigar igång igentligen ?
Är det skolan som vill slipa en besvärlig familj/elev ?
eller behöver skolan extra pengar för att ta hand om en besvärlig familj/elev?

Kan föräldrar säga nej tack till olika utredningar ? Personlig integritet etc som skäl ?
Måste man som förälder gå med på allt ?
Vilka rättigheter har föräldrar och elever i dag?  Eller har föräldrar bara skyldigheter?


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Utredningar om hit och dit

Befogade frågor!

Som jag förstått det:
1. Skolan berättar för föräldrar om sina svårigheter att "hantera" barnet/situationen med barnet.
2. Det finns resurser, men inte hur mycket som helst, att sätta in vid behov.
3. Om skolan behöver mer resurser än vad som finns, "måste" de få dessa från kommunen, för t ex extra personal.
4. Tillsammans med föräldrarna, kommer skolan överens om att ansöka om extra resurser hos kommunen.
5. Eftersom kommunen vill ha "svart på vitt" för att rättfärdiggöra ytterligare resurser/pengar som barnet behöver, tillfrågas föräldrarna om det är ok med test/utredning/diagnos.

Nu kan två saker hända:
a/ föräldrarna säger nej - då blir det jättejobbigt pga "för lite" resurser i skolan. Alla "vet" att något behöver göras, men kommunen kan inte göra något utan "underlag" = diagnos.
b/ föräldrarna säger ja - då blir det diagnos, kommunen ger pengar, skolan får mer personal eller annan adekvat extra resurs.

Problemen med denna arbetordning är ju:
- Aldrig ser man till något annat än att det är barnet som har problem - aldrig ändrar man på skolan för barnets skull
- Föräldrarna har yttersta ansvaret och kan säga nej till utredning/diagnos - men i längden blir det ohållbart för både barn och familj, eftersom något som behöver göras inte kan göras, eftersom det enda man erbjuder är utredning/diagnos.
- För att spetsa till det: Även i detta, eller snarare framför allt i detta, bevisar det sig att barnet är till för skolan, inte tvärtom - som det borde vara.
- Å andra sidan - ett 150-årigt system som är uppbyggt som det är, och dessutom, sedan inte så länge sen, i kommunal regi (som "måste tänka på ekonomin") - det måste till att stackars eleven uppför sig förutsägbart och på ett sätt som gör att systemet inte brakar samman...

Ni vet alla vilka konsekvenser dessa tankar får i mitt personliga liv, där vi kommer att hemundervisa - och längre har jag inte tänkt (om det nu går...). Situationen är horribel, närhelst det uppstår vilken konflikt som helst i relationerna skola/barn/förälder/andra barn/andra föräldrar/kommun/lagstiftning/ekonomi... och som jag ser det, är barnen inte bara förlorarna, utan även "rättslösa" på ett sätt.

Konstigt med vår lagstiftning är ju att det är barnen som är skolpliktiga, inte föräldrarna som är skyldiga att sätta barnen i skolan. Denna lagstiftning kommer från en tidsålder då vanligt folk självmant rättade in sig i ledet, och tvingade sina barn att göra likadant - då fanns inte internet och såna här forum, där man kan skaffa sig möjligheter att tänka fritt!

Berätta gärna mer. Jag har studerat sånt du frågar om ganska mycket men är på intet sätt "färdig", så jag svarar mer sen.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!

Re: Utredningar om hit och dit

När jag har frågat efter resurs och därmed utredning är det för barnens bäste. Både barnet i frågan och alla andra barn i gruppen. Oftast är det att vissa barn kräver mycket uppmärksamhet för att klara av en vanlig dag. Uppmärksamhet som andra barn behöva också.

Med utredning
Om ett barn ser dåligt går man till optiker - (utredningen) kolla om man är närsynt eller långsynt - och sedan få rätta verktyg - glasögon
om ett barn ha ett problem i klassrummet - man gör en utredning - är det adhd, damp osv - och då kan man tillämpa rätt verktyg så att den kan vara så "normal" att barnet inte märks på ett negativ sätt men precis som alla andra barn!!

HUR kan vi hjälpa och stödja barnen om vi vet inte vad det är för anledning till en viss beteende.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/grse/public_html/skola/forum/include/parser.php on line 791

Re: Utredningar om hit och dit

Att ett barn har dålig syn är en sak, lätt avhjälpt (men det kanske blir svårt och jobbigt för barnet att höra retsamma kommentarer i klassrummet).

Att ha ett beteende som är jobbigt (för vem?) i klassrummet är betydligt svårare. Framför allt vad det beror på. De flesta som hemundervisar, känner att "beteendet" oftast bara syns/framkallas i klassrumsliknande situationer, varför i alla fall jag inte ser beteendet som ett problem, utan snarare klassrumsliknande situationer!

Som du säkert läst på många andra ställen i detta forum, så kan man nog verkligen ifrågasätta huruvida klassrumssituationen är lämplig för framför allt mindre barn. Okänd lärare, okända jämnåriga, ingen trygg relation med någon de första året/åren (utom kanske något grannbarn man känt sen tidigare) och så vidare. Att dessutom bli inrutad i schemalagda aktiviteter och sen, till yttermera visso, känna sig och bli utpekad, uppmärksammad för, att man har ett "beteende" som inte passar i klassrummet... Allt detta måste vara oerhört traumatiskt för en 6-7-åring, som efter endast någon veckas "inskolning" med föräldrarna närvarande, förväntas "uppföra" sig, enligt normer som började gälla för 200-250 år sedan, då skolgång blev "obligatorisk".

Nej, om liknande situation skulle inträffa för en vuxen när han t ex byter bostadsområde, får nytt jobb... då skulle han/hon sticka på direkten, långt därifrån! Att vi "kräver" av våra barn att de ska kunna hantera en sån här situation, är väl besynnerligt?

Ser man saken ur barnets ögon, blir det inte märkligt?

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!