Topic: Tänkvärt... - Thought-provoking...

...om statlig inblandning i skola - ...about state involvment in school

http://www.youtube.com/watch?v=LLDb2V86Ei0

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!