Topic: Förutsättningar -- Conditions

Här pratar vi om härliga och fungerande lösningar för barnen - bra läroprogram, skydda mot olämplig internet-exponering, samla information och studiematerial på webben mm, mm.
••
In here, we talk about wonderful and working solutions for the kids - good teaching programs, protection against unhealthy internet exposure, gather information and study-material from the web, etc, etc.

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!