Topic: Vad ska man säga om...

http://deliberatedumbingdown.com/

Nästan ingenting handlar om vad det handlar om!